Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
559_3a0772443a0739141292a5429b952fe6
Meno
BIRČÁK Alexander, RNDr.
Registračné číslo
R-0467
Jazykové znalosti
česky
nemecky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Kežmarok
Okres
Kežmarok
Kontakt
Mobil
+421-904-864 912
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2007
vydal No: 224/2007 Inštitút vzdelávania Košice
v roku 2007
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-30 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 11
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 11
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 11
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 11
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 11
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
POĽSKO
MAĎARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,