Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Billandová 180x240 2020
Meno
BILLANDOVÁ Helena
Registračné číslo
R-0162
Jazykové znalosti
španielsky
nemecky
portugalsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+43-676-63 99 475
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2005
vydal No: 1312 Magistrát mesta Bratislavy
v roku 2005
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,