Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
13_c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39
Meno
BIANCHI Zuzana, RNDr. , CSc.
Registračné číslo
R - 0043
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-52967573
Mobil
+421-904-850699
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2009
vydal ÚS SČK BA-mesto
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2002
vydal No: 1272 Magistrát Bratislava
v roku 2002
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti