Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2322_228bbc2f87caeb21bb7f6949fddcb91d
Meno
BEZÁKOVÁ Katarína, Ing.
Registračné číslo
R-0504
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-459 590
Civilné povolanie
ekonóm
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2010
vydal No: 102/210/314 Europska vzdelávacia akadémia Bratislava
v roku 2010
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-4 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
vedúci zájazdu
Krajina PO CELOM SVETE
Prax (roky) - 8
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
PO CELOM SVETE
Časové možnosti