Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
foto ja
Meno
BERDIS Juraj, Ing. arch., PhD
Registračné číslo
R - 0108
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-907-387159
Skype
jberdis
Civilné povolanie
architekt - urbanista
Akceptovanie kred. kariet
American express, Diners club, Maestro, Mastercard electronic, Mastercard, Visa electron, Visa
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2002
vydal No: 203/2002/1 Magistrát Bratislava
v roku 2004
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-3 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 19
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,