Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
363_00411460f7c92d2124a67ea0f4cb5f85
Meno
BEDNÁRIKOVÁ Lenka
Registračné číslo
R-0268
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Kežmarok
Okres
Kežmarok
Kontakt
Mobil
+421-908 066 046
Civilné povolanie
ekonóm
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2012
vydal Nr. 1884/2011/36/1 Prešovská univerzita Prešov
v roku 2012
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
ACR Región:
VYSOKÉ TATRY
región ORAVA
región TURIEC
región LIPTOV
mesto KOŠICE
región ŠARIŠ
región ZEMPLÍN
región GEMER
región POHRONIE
DCR Región:
VYSOKÉ TATRY
región ORAVA
región TURIEC
región LIPTOV
mesto KOŠICE
región ŠARIŠ
región ZEMPLÍN
región GEMER
región SPIŠ
región POHRONIE
Časové možnosti