Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
483_e1e32e235eee1f970470a3a6658dfdd5
Meno
BARTOVIČOVÁ Katarína, Mgr.
Registračné číslo
R-0413
Jazykové znalosti
anglicky
holandsky
Bydlisko
Obec
Zeleneč
Okres
Trnava
Kontakt
Mobil
+421-903-269 222
Civilné povolanie
finančný účtovník - špecialista
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: 2015/6 Ekonomická univerzita v Bratislave
v roku 2015
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina HOLANDSKO
Prax (roky) - 8
vedúci zájazdu
Krajina POBALTIE
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina ŠPANIELSKO (Barcelona)
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
POĽSKO
HOLANDSKO
Časové možnosti
počas víkendov, príležitostne,