Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Barazová 180x240 2020
Meno
BARÁZOVÁ Ľudmila, PhDr.
Registračné číslo
R-0126
Jazykové znalosti
francúzsky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-4552 9256
Mobil
+421-911-385 578
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1992
vydal No: 133/0/92/2004 IZOV Bratislava
v roku 2004
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2002
vydal No: 02/2008 BKIS Bratislava
v roku 2008
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 18
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 28
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
kraj TRNAVA
mesto ŽILINA a okolie
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
mesto ŽILINA a okolie
mesto TRNAVA
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
NEMECKO
MAĎARSKO
TALIANSKO
FRANCÚZSKO
Časové možnosti
neobmedzené,