Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
391_5a4b25aaed25c2ee1b74de72dc03c14e
Meno
BARÁTOVÁ Daša, PaedDr.
Registračné číslo
R-0333
Jazykové znalosti
anglicky
chorvátsky
Bydlisko
Obec
Komjatice
Okres
Nové Zámky
Kontakt
Mobil
+421-902-847 311
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2004
vydal No:1/2004 Krajské osvetové stredisko Nitra
v roku 2004
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina SLOVINSKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina GRÉCKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina HOLANDSKO
Prax (roky) -13
Územná špecializácia
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
NEMECKO
POĽSKO
MAĎARSKO
SLOVINSKO
TALIANSKO
GRÉCKO
CHORVÁTSKO
FRANCÚZSKO
HOLANDSKO
Časové možnosti