Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
10_d3d9446802a44259755d38e6d163e820
Meno
BALOUNOVÁ Dagmar, Ing.
Registračné číslo
R - 0017
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-5441 1471
Mobil
+421-903-388 716
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2014
vydal GZ:BMWFJ-37.400/0001-I/5a/2013BMWFW Wien
v roku 2014
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1984
vydal No: 520 Magistrát mesta Bratislava
v roku 1984
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-2 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 26
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 26
vedúci zájazdu
Krajina PO CELOM SVETE
Prax (roky) - 26
incentive / incentívna turistika
Krajina PO CELOM SVETE
Prax (roky) - 12
fam tripy a press tripy
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 12
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
PO CELOM SVETE
Časové možnosti
neobmedzené,