Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
9_45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26
Meno
BALOUN Ján, Dr.
Registračné číslo
R - 0018
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
rusky
poľsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Civilné povolanie
lekár
Osvedčenie o kvalifikácii
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2014
vydal GZ:BMWFJ-37.400/0020-I/5a/2014BMWFW Wien
v roku 2014
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1992
vydal No: 644 Magistrát mesta Bratislava
v roku 1992
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-1 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti