Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
514_59b90e1005a220e2ebc542eb9d950b1e
Meno
BALOGH Ladislav
Registračné číslo
R-0443
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
rusky
maďarsky
poľsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-404 356
Civilné povolanie
manažér
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1997
vydal No: 22/2009/313 Európska vzdelávacia akadémia
v roku 2009
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 29
vedúci zájazdu
Krajina AFRIKA
Prax (roky) -
vedúci zájazdu
Krajina SRÍ LANKA
Prax (roky) -
vedúci zájazdu
Krajina THAJSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina INDOČÍNA
Prax (roky) -
vedúci zájazdu
Krajina VIETNAM a KAMBODŽA
Prax (roky) -
vedúci zájazdu
Krajina krajiny EÚ
Prax (roky) - 29
vedúci zájazdu
Krajina ČÍNA (Peking - Šanghaj)
Prax (roky) -
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
AFRIKA
SRÍ LANKA
THAJSKO
krajiny Európskej Únie
INDOČÍNA
VIETNAM a KAMBODŽA
ČÍNA (Peking - Šanghaj)
Časové možnosti
neobmedzené,