Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
180x240 Bačík 2021. ores jpg
Meno
BAČÍK Peter, Mgr.
Registračné číslo
R-0355
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Vranov nad Topľou
Okres
Vranov nad Topľou
Kontakt
Telefón
+421-57-443 11 30
Mobil
+421-905-443 321
Civilné povolanie
manažér
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2010
vydal No: 326 Inštitút vzdelávania Košice
v roku 2010
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 3
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
ACR Región:
región ZEMPLÍN
DCR Región:
región ZEMPLÍN
PCR Krajina:
TALIANSKO
Časové možnosti
neobmedzené,