Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Eva Baceova 180x240
Meno
BAČEOVÁ Eva
Registračné číslo
R-0553
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Martin
Okres
Martin
Kontakt
Mobil
+421-949-114 343, +44-749-25 89 581
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2020
vydal No: 3/2020 SCR PRO SCHOLARIS Žilina
v roku 2020
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-29 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina VEĽKÁ BRITÁNIA
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
VYSOKÉ TATRY
región ORAVA
región TURIEC
región LIPTOV
región SPIŠ
MALÁ FATRA
DCR Región:
VYSOKÉ TATRY
región ORAVA
región TURIEC
región LIPTOV
región SPIŠ
MALÁ FATRA
PCR Krajina:
VEĽKÁ BRITÁNIA (Londýn)
Časové možnosti
neobmedzené,