Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2319_a11f9e533f28593768ebf87075ab34f2
Meno
BABINCOVÁ Alžbeta
Registračné číslo
R-0502
Jazykové znalosti
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-477 320
Civilné povolanie
úradník
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2012
vydal No: 1/2012 BKIS Bratislava
v roku 2012
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
DCR Región:
MALÉ KARPATY
Časové možnosti
počas víkendov, počas prázdnin, príležitostne, cez pracovné dni po 19. hodine,