KONTAKT:

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
Slowakischer Verband der Fremdenführer

Zálužická 23
82101 Bratislava
SLOWAKEI

Reg. Nr.: 30794170
Steuer Nr.: 2021756572
USt./Mwst. Nr.: SK2021756572 (gemäss § 7a)

Telephon Mobil GSM: +421 905 231 292
e-mail: info@touristguides.sk

BANKVERBINDUNG:
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, a.s.
Konto-Nummer: 4025 207 217/7500
IBAN: SK10 7500 0000 0040 2520 7217
BIC: CEKOSKBX