20.10.2015

21. OKTÓBER - SEMINÁR: Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Levice

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa už tradične trvalo zapája do podporných a osvetových programov na podporu rozvoja cestovného ruchu.

06.10.2015

NOVÁ EDÍCIA KURZOV SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU OD FEBRUÁRA 2016

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je dlhoročným a tradičným organizátorom obľúbených rekvalifikačných kurzov SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU. Štart novej - inovovanej edície kurzov, ktorá pobeží už na základe novej akreditácie je plánovaný na FEBRUÁR 2016

24.09.2015

OKTÓBER - ZAČÍNA TRADIČNÁ JESENNÁ SÉRIA DOŠKOĽOVACÍCH AKTIVÍT

Tak ako každoročne, aj teraz sú pre našich členov pripravené rozličné aktivity v rámci pravidelného doškoľovania.

09.09.2015

19. NOVEMBER 2015 - 7. KONFERENCIA SSSCR

Siedma konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa bude konať v Bratislave, a to vo štvrtok 19. novembra 2015

25.03.2015

KVALITA NIE JE NÁHODA = SSSCR PARTICIPUJE NA TVORBE NÁRODNÉHO SYSTÉMU KVALITY

Prvým pracovným stretnutím na pôde Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa 25. marca začala práca na príprave Národného systému kvality služieb cestovného ruchu

25.03.2015

Doškoľovacie aktivity na apríl 2015

Radi by sme vás pozvali na ďalšie podujatia z cyklu našich doškoľovacích aktivít pre sprievodcov.

18.03.2015

STARONOVÝM PREDSEDOM SSSCR SA STAL MARIÁN BILAČIČ

Rozhodli o tom v doplnkových voľbách predsedu účastníci Mimoriadnej konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa konala 18. marca 2015 v Bratislave.

11.03.2015

Doškoľovacie aktivity na marec 2015

Radi by sme vás pozvali na ďalšie prednášky z nášho cyklu doškoľovacích aktivít.

11.03.2015

18. MAREC: DOPLNKOVÉ VOĽBY PREDSEDU SSSCR - ZOZNAM KANDIDÁTOV

Na základe rozhodnutia Jesenného stretnutia SSSCR, konaného 11. novembra 2014, bude miesto najbližšieho pravidelného Jarného stretnutia SSSCR zvolaná Mimoriadna konferencia SSSCR počas ktorej sa budú konať doplnkové voľby predsedu SSSCR.

25.02.2015

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV 2015 - PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI

Aj v poradí dvanásty ročník, dnes už tradičného podujatia, SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV sa stretol s veľkým záujmom našej verejnosti. Podujatia na počesť Svetového dňa sprievodcov sa na Slovensku konajú od roku 2004 a pripomíname si nimi vznik Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA). Svetová organizácia sprievodcov v tomto roku oslávila 30. výročie svojho vzniku (vznikla 21. februára 1985) a dnes v 70 krajinách sveta združuje viac ako 150000 kvalifikovaných sprievodcov

18.02.2015

21. FEBRUÁR: SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV - PREHĽAD PODUJATÍ

Svetová federácia asociácii turistických sprievodcov (WFTGA) vznikla 21. februára 1985 a dnes združuje kvalifikovaných sprievodcov z 70 krajín celého sveta. Bezplatné prehliadky miest sa pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov konali po prvýkrát v roku 1990 celkovo v 15 krajinách. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je členom WFTGA a koordinuje toto podujatie na Slovensku pravidelne od roku 2004.
Čo prinesie 12. ročník tohto dnes už tradičného a obľúbeného podujatia na Slovensku?

18.02.2015

18. MAREC 2015: MIMORIADNA KONFERENCIA SSSCR

Na základe rozhodnutia Jesenného stretnutia SSSCR, konaného 11. novembra 2014, bude miesto najbližšieho pravidelného Jarného stretnutia SSSCR zvolaná Mimoriadna konferencia SSSCR počas ktorej sa budú konať doplnkové voľby predsedu SSSCR.

18.02.2015

POKLADNÍČKOU SSSCR SA STALA ELENA PETEREINS

Predsedníctvo SSSCR kooptovalo na svojom zasadnutí za svoju novú členku Elenu Petereins, ktorá následne zaujala uprázdnený post pokladníka SSSCR.

14.02.2015

ZOMRELA ANNIE PASSOT-TOMIANKA, SPOLUZAKLADATEĽKA A BÝVALÁ PREZIDENTKA EURÓPSKEJ FEDERÁCIE SPRIEVODCOV

V Paríži zomrela Annie Passot - Tomianka ktorá v roku 1986 stála pri zrode Európskej federácie sprievodcov (FEG). Správu o jej úmrtí zverejnil jej manžel Bernard.

12.02.2015

17. FEBRUÁR o 10:00 hod. TLAČOVÁ KONFERENCIA KU SVETOVÉMU DŇU SPRIEVODCOV

Už celé jedno štvrťstoročie sa dátum 21. február spája práve so Svetovým dňom sprievodcov. V tento deň v rôznych mestách po celom svete ponúkajú kvalifikovaní sprievodcovia cestovného ruchu možnosť zúčastniť sa na bezplatných prehliadkach.

03.02.2015

Doškoľovacie aktivity na február 2015

Radi by sme vás pozvali na ďalšie prednášky z nášho cyklu doškoľovacích aktivít.

11.01.2015

26.-30. JANUÁR PRAHA - SVETOVÁ KONFERENCIA SPRIEVODCOV 2015
Svetová konferencia sprievodcov - vrcholné podujatie svetového hnutia sprievodcov sa koná raz za dva roky. V závere januára privíta delegátov z celého sveta Praha. Ústrednou témou tohtoročnej konferencie je motto STREDNÁ EURÓPA - HISTORICKÁ KRIŽOVATKA KULTÚR

09.01.2015

Doškoľovacie aktivity na január 2015

Radi by sme vás pozvali na ďalšie prednášky z nášho cyklu doškoľovacích aktivít.

29.01.2015

FELIZITAS WRESSNIG OPÄŤ PREZIDENTKOU WFTGA // KONFERENCIU V ROKU 2017 PRIVÍTA TEHERÁN

Počas Svetovej konferencie sprievodcov v Prahe z volieb vzišlo na obdobie rokov 2015-2017 nové Prezídium WFTGA. Pozíciu prezidentky WFTGA s výraznou prevahou obhájila Rakúšanka Felicitas Wressnig

08.01.2015

JANUÁR - FEBRUÁR 2015 = TRADIČNÉ STRETNUTIA SPRIEVODCOV V REGIÓNOCH

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu aj v tomto roku pripravuje sériu, dnes už tradičných, stretnutí so sprievodcami - našimi kolegami, či už členmi SSSCR ako aj nečlenmi v regiónoch Slovenska.