22.01.2016

20. FEBRUÁR - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV - bezplatné prehliadky miest

Pripravujeme už trinásty ročník tohto populárneho podujatia. Presný zoznam podujatí bude predstavený verejnosti v polovine februára.

20.01.2016

SLOVAKIATOUR 2016 (28.-31. JANUÁR)

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa, tak ako aj po minulé roky, bude prezentovať na salóne cestovného ruchu

05.01.2016

Doškoľovacie aktivity na január 2016

Radi by sme touto cestou avizovali ďalšie podujatia z nášho nového cyklu doškoľovacích aktivít.

24.12.2015

VINŠUJEME VÁM KRÁSNE SVIATKY....

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu praje všetkým svojim členom, klientom, partnerom a sympatizantom radostné a veselé prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2016!

16.12.2015

JANUÁR 2016 = TRADIČNÉ STRETNUTIA SPRIEVODCOV V REGIÓNOCH (KOŠICE / POPRAD)

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu už tradične otvára kalendárny rok sériou okrúhlych stolov so sprievodcami - našimi kolegami, či už členmi SSSCR ako aj nečlenmi v regiónoch Slovenska.

29.11.2015

SSSCR SA STANE ČLENOM BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU (BTB)

Účastníci 7. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, v zmysle Stanov SSSCR, vyslovili 19. novembra 2015 jednomyseľný súhlas pre vstup SSSCR ako kolektívneho člena do BTB.

19.11.2015

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SSSCR ( pre obdobie 2015-2017 )

V priestoroch Zichyho paláca sa 19. novembra 2015 konala 7. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu. Účastníci počas jej priebehu zvolili pre nové funkčné obdobie členov Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR

18.11.2015

MIROSLAV CSONGA STIAHOL SVOJU KANDIDATÚRU NA ČLENA PREDSEDNÍCTVA

Vo voľbách do orgánov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktoré sa konajú 19. novembra 2015, sa o post člena Predsedníctva SSSCR rozhodlo uchádzať pôvodne 10 kandidátov

14.11.2015

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SSSCR 19. NOVEMBRA 2015

Počas 7. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 19. novembra, prebehnú voľby do Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR na obdobie rokov 2015-2017.

11.11.2015

11. NOVEMBER 2015: PRAHA SNEM ASOCIACE PRUVODCU ČESKÉ REPUBLIKY

V Prahe sa konal tradičný jesenný snem Asociace průvodcu Českej republiky (AP ČR). Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa už po viac ako desaťročie pravidelne zúčastňuje tohto podujatia našej sesterskej organizácie.

03.11.2015

Doškoľovacie aktivity na november 2015

Radi by sme vás pozvali na ďalšie podujatia z cyklu našich doškoľovacích aktivít pre sprievodcov.

03.11.2015

7. NOVEMBER = JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU V MARTINE

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pokračuje v tradičnej sérii stretnutí so sprievodcami - našimi kolegami, či už členmi SSSCR ako aj nečlenmi v regiónoch Slovenska.

01.11.2015

19. NOVEMBER: VOĽBY DO ORGÁNOV SSSCR - VÝZVA PRE OHLÁSENIE VLASTNEJ KANDIDATÚRY a ZASIELANIE NÁVRHOV (iných osôb) ZA KANDIDÁTOV

Počas 7. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 19. novembra, prebehnú voľby do Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revízne komisie na obdobie rokov 2015-2017.

30.10.2015

5. NOVEMBER - TERÉNNE CVIČENIE NITRA (Nitra - Dražovce - Oponice)

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pripravuje pre svojich členov pravidelnú sériu doškoľovacích prednášok a terénnych cvičení. V hľadáčiku atraktivít je tentokrát Nitra a jej okolie.

20.10.2015

21. OKTÓBER - SEMINÁR: Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Levice

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa už tradične trvalo zapája do podporných a osvetových programov na podporu rozvoja cestovného ruchu.

06.10.2015

NOVÁ EDÍCIA KURZOV SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU OD FEBRUÁRA 2016

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je dlhoročným a tradičným organizátorom obľúbených rekvalifikačných kurzov SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU. Štart novej - inovovanej edície kurzov, ktorá pobeží už na základe novej akreditácie je plánovaný na FEBRUÁR 2016

24.09.2015

OKTÓBER - ZAČÍNA TRADIČNÁ JESENNÁ SÉRIA DOŠKOĽOVACÍCH AKTIVÍT

Tak ako každoročne, aj teraz sú pre našich členov pripravené rozličné aktivity v rámci pravidelného doškoľovania.

09.09.2015

19. NOVEMBER 2015 - 7. KONFERENCIA SSSCR

Siedma konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa bude konať v Bratislave, a to vo štvrtok 19. novembra 2015

25.03.2015

KVALITA NIE JE NÁHODA = SSSCR PARTICIPUJE NA TVORBE NÁRODNÉHO SYSTÉMU KVALITY

Prvým pracovným stretnutím na pôde Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa 25. marca začala práca na príprave Národného systému kvality služieb cestovného ruchu

25.03.2015

Doškoľovacie aktivity na apríl 2015

Radi by sme vás pozvali na ďalšie podujatia z cyklu našich doškoľovacích aktivít pre sprievodcov.