06.04.2016

SPOLOČNÉ ČESKO-SLOVENSKÉ ZASADNUTIE ASOCIÁCIÍ SPRIEVODCOV

Historicky prvé spoločné zasadnutie Výboru Asociace průvodců Českej republiky a Predsedníctva Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa uskutočnilo v Strážnici.

30.03.2016

STANISLAV VOLEMAN SA OPäŤ STAL PREDSEDOM ASOCIACE PRŮVODCŮ ČESKEJ REPUBLIKY

Snem Asociace průvodců Českej republiky ktorý sa konal v Prahe 29. marca 2016 potvrdil vo funkcii predsedu opätovne Dr. Stanislava Volemana. V novom 13-člennom Výbore AP ČR je aj viacero nováčikov.

24.03.2016

Doškoľovacie aktivity na apríl 2016

UPRAVENÉ 06. apríla 2016
V priebehu mesiaca apríl sme pred sezónnou prestávkou pripravili ďalšie podujatia v rámci nového cyklu doškoľovacích aktivít.

19.03.2016

07. APRÍL 2014 - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

Tradičné jarné stretnutie členov SSSCR sa bude konať vo štvrtok 7. apríla 2016 v Bratislave.
Na prahu nastupujúcej sezóny máme viacero noviniek a tešíme na podnetné návrhy a diskusiu.

24.02.2016

Doškoľovacie aktivity na marec 2016

UPRAVENÉ 22. marca 2016
V priebehu mesiaca marec sme pripravili ďalšie podujatia v rámci nového cyklu doškoľovacích aktivít.

21.02.2016

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV 2016 - PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI

Aj v poradí trinásty ročník, dnes už tradičného podujatia, SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV sa stretol s veľkým záujmom našej verejnosti.
Podujatia na počesť Svetového dňa sprievodcov sa na Slovensku konajú od roku 2004 a pripomíname si nimi vznik Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA). Svetová organizácia sprievodcov vznila 21. februára 1985 a dnes v 70 krajinách sveta združuje viac ako 150000 kvalifikovaných sprievodcov.

12.02.2016

PREHĽAD PODUJATÍ - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV 2016

Svetový deň sprievodcov sa na Slovensku koná pravidelne od roku 2004. Za uplynulých 12 ročníkov sme celkovo za históriou našich miest prilákali 20000 záujemcov. Aké podujatia sú pripravené tento rok?

01.02.2016

Doškoľovacie aktivity na február 2016

SPRÁVA BOLA 22/02 AKTUALIZOVANÁ
Radi by sme touto cestou avizovali februárové podujatia z nášho nového cyklu doškoľovacích aktivít.

22.01.2016

20. FEBRUÁR - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV - bezplatné prehliadky miest

Pripravujeme už trinásty ročník tohto populárneho podujatia. Presný zoznam podujatí bude predstavený verejnosti v polovine februára.

20.01.2016

SLOVAKIATOUR 2016 (28.-31. JANUÁR)

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa, tak ako aj po minulé roky, bude prezentovať na salóne cestovného ruchu

05.01.2016

Doškoľovacie aktivity na január 2016

Radi by sme touto cestou avizovali ďalšie podujatia z nášho nového cyklu doškoľovacích aktivít.

24.12.2015

VINŠUJEME VÁM KRÁSNE SVIATKY....

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu praje všetkým svojim členom, klientom, partnerom a sympatizantom radostné a veselé prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2016!

16.12.2015

JANUÁR 2016 = TRADIČNÉ STRETNUTIA SPRIEVODCOV V REGIÓNOCH (KOŠICE / POPRAD)

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu už tradične otvára kalendárny rok sériou okrúhlych stolov so sprievodcami - našimi kolegami, či už členmi SSSCR ako aj nečlenmi v regiónoch Slovenska.

29.11.2015

SSSCR SA STANE ČLENOM BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU (BTB)

Účastníci 7. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, v zmysle Stanov SSSCR, vyslovili 19. novembra 2015 jednomyseľný súhlas pre vstup SSSCR ako kolektívneho člena do BTB.

19.11.2015

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SSSCR ( pre obdobie 2015-2017 )

V priestoroch Zichyho paláca sa 19. novembra 2015 konala 7. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu. Účastníci počas jej priebehu zvolili pre nové funkčné obdobie členov Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR

18.11.2015

MIROSLAV CSONGA STIAHOL SVOJU KANDIDATÚRU NA ČLENA PREDSEDNÍCTVA

Vo voľbách do orgánov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktoré sa konajú 19. novembra 2015, sa o post člena Predsedníctva SSSCR rozhodlo uchádzať pôvodne 10 kandidátov

14.11.2015

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SSSCR 19. NOVEMBRA 2015

Počas 7. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 19. novembra, prebehnú voľby do Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR na obdobie rokov 2015-2017.

11.11.2015

11. NOVEMBER 2015: PRAHA SNEM ASOCIACE PRUVODCU ČESKÉ REPUBLIKY

V Prahe sa konal tradičný jesenný snem Asociace průvodcu Českej republiky (AP ČR). Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa už po viac ako desaťročie pravidelne zúčastňuje tohto podujatia našej sesterskej organizácie.

03.11.2015

Doškoľovacie aktivity na november 2015

Radi by sme vás pozvali na ďalšie podujatia z cyklu našich doškoľovacích aktivít pre sprievodcov.

03.11.2015

7. NOVEMBER = JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU V MARTINE

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pokračuje v tradičnej sérii stretnutí so sprievodcami - našimi kolegami, či už členmi SSSCR ako aj nečlenmi v regiónoch Slovenska.