27.03.2018

JARNÝ SNEM ASOCIACE PRŮVODCŮ ČESKEJ REPUBLIKY

Zástupcovia Slovenskej spoločnosti sprievodcov sa tradične zúčastňujú na rokovaní partnerských sprievodcovských zväzov v zahraničí.

16.03.2018

4. APRÍL 2018 - PRIPOMÍNAME SI XV. VÝROČIE VZNIKU SSSCR

V období medzi Konferenciami SSSCR sa tradične stretávame na Jarných a Jesenných stretnutiach členov SSSCR. To najbližšie sa bude konať v stredu 4. apríla 2018 v Bratislave.
Na prahu nastupujúcej sezóny sa spolu obzrieme za 15 rokmi doterajšej existencie SSSCR a s elánom vykročíme do ďalších desaťročí. Predstavíme si aktuálne trendy a novinky roku 2018. Tešíme sa na podnetné návrhy a diskusiu.

21.02.2018

21. FEBRUÁR 2018 = SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

Svetová federácia asociácii turistických sprievodcov (WFTGA) vznikla 21. februára 1985, dnes združuje viac 200000 kvalifikovaných sprievodcov vo viac ako 70 krajinách celého sveta. Bezplatné prehliadky miest sa pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov konajú pravidelne od roku 1990.

04.02.2018

21. FEBRUÁR 2018 = SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV - ZOZNAM PODUJATÍ (10. február - 3. marec 2018)

V spolupráci s partnermi v regiónoch sme pripravili už päťnásty ročník tohto populárneho podujatia. Termín podujatia bol vytýčený na poobedie sobotu 24. februára. Niektoré z podujatí sa konajú aj v iných termínoch.
STRÁNKA SA PRIEBEŽNE STÁLE AKTUALIZUJE

24.01.2018

UPGRADE WWW.TOURISTGUIDES.SK alias WWW.SSSCR.SK

Pripravujeme verziu webstránky www.touristguides.sk v maďarskom jazyku. Objaví sa už čoskoro!
A www.touristguides.sk változatát magyar nyelven készítjük el. Hamarosan jön!
We prepare the hungarian version of the website www.touristguides.sk. Coming soon!
Wir bereiten die ungarische Fassung der Webseite www.touristguides.sk vor. Kommt bald!

21.01.2018

SUSEDSKÉ STRETNUTIE V BUDAPEŠTI

So zástupcami maďarskej národnej asociácie sprievodcov cestovného ruchu - Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ) sa stretávame na rôznych odborných fórach už viac ako desaťročie. Historicky prvé oficiálne bilaterálne stretnutie vrcholných predstaviteľov národných organizácii kvalifikovaných sprievodcov Maďarska (MISZ) a Slovenska (SSSCR) sa uskutočnilo v Budapešti 19. januára 2018.

11.01.2018

Doškoľovacie aktivity na január 2018

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu ponúka svojim členom každoročne pestrú paletu podujatí. Nebude tomu inak ani v tomto roku! Tu je avízo na januárové podujatia cyklu doškoľovacích aktivít. SPRÁVA UPRAVENÁ 17.1.2018

10.01.2018

01.- 03. FEBRUÁR = REGIONÁLNE STRETNUTIA (KOŠICE-POPRAD-ŽILINA)

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu tradične prináša medzi sprievodcov v regiónoch informácie o tom čo je nové - čo sa udialo a čo sa chystá. V otvorenej diskusii tak spolu preberieme čo nás teší, trápi a ako veci robiť lepšie... Príďte na niektorý z okrúhlych stolov venovaný sprievodcom - tešíme sa na Vás, či už ste alebo nie ste členmi SSSCR!

09.01.2018

24. FEBRUÁR - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, ako národný koordinátor podujatia SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV na Slovensku, v spolupráci s partnermi v regiónoch pripravuje pätnásty ročník tohto populárneho podujatia.

04.01.2018

2018 = ROK PROFESIONALITY

8. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu vyhlásila rok 2018 za rok profesionality. Našim trvalým záujmom je zvyšovať kvalitu služieb ktoré poskytujú sprievodcovia cestovného ruchu. Kvalita nie je náhoda a tá sa nerodí len neustálym opakovaním danej činnosti. Dôležité sú aj inovácie a systematické rozširovanie vedomostí a zručností.

23.11.2017

PREDSEDOM SSSCR SA OPAŤ STAL MARIÁN BILAČIČ

Účastníci 8. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, konanej 23.novembra v Bratislave, zvolili členov Predsedníctva a Kontrolnej a revíznej komisie pre obdobie rokov 2017-2019.

19.11.2017

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SSSCR 23. NOVEMBRA 2017

Počas 8. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 23. novembra, prebehnú voľby do Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR na obdobie rokov 2017-2019.
UPRAVENÉ 21.NOVEMBRA 2017

29.10.2017

23. NOVEMBER 2017 - 8. KONFERENCIA SSSCR

Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu je vrcholné podujatie v živote našej organizácie. Koná sa raz za dva roky a tá najbližšia sa zíde v závere novembra v Bratislave.

05.06.2017

VYHLÁSENIE SSSCR K TÉME "BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI"

Dnes v médiách zarezonovala téma, ktorá tu v podobe šumov žije už po niekoľko mesiacov a vrie najmä v posledných týždňoch. Avizované nové podujatie pod názvom KORUNOVAČNÝ TÝŽDEŇ ktoré organizuje mesto Bratislava sa reálne zhmotnilo no teraz už pod názvom BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI. Čudné, že? Pretože v Bratislave už od roku 2003 máme KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI ktoré organizuje Miro Vetrík

08.04.2017

VZNIKLA AKADÉMIA JANKY PÄTOPRSTEJ

8. apríla uplynul presne rok, čo nás náhle, nečakane a príliš skoro opustila naša vzácna kolegyňa a jedna z najväčších sprievodcovskych osobností Československa Dr. Janka Pätoprsta. Životné dielo a hlboký ľudský odkaz našej Janky nezanikne v presypoch času. Jej pamiatku nám bude trvalo pripomínať Akadémia ktorá nesie jej meno.

27.03.2017

04. APRÍL 2017 - MARTIN = TURČIANSKE STRETNUTIE SPRIEVODCOV

V rámci tradičných regionálnych stretnutí mieri Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu opäť medzi kolegov pôsobiacich v Turci.

21.03.2017

Doškoľovacie aktivity na apríl 2017

Prinášame prehľad najbližších doškoľovacích akcii

21.03.2017

06. APRÍL 2017 - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

Aj v tomto roku nás čaká tradičné Jarné stretnutie členov SSSCR (JaSS). Podujatie sa bude konať vo štvrtok 6. apríla 2016 v Bratislave.

08.03.2017

08.-12. MAREC 2017 - ITB BERLÍN = PREZENTUJEME BRATISLAVU A SLOVENSKO

Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlín je najväčšia odborná výstava cestovného ruchu na svete. Jej jubilejný, 50-ty ročník, sa koná v termíne 8.-12. marca a vytvára platformu pre prezentáciu viac ako 10000 vystavovateľov zo 180 krajín sveta.

01.03.2017

1. MAREC 2017 = ŠTARTUJEME SYSTÉM CERTIFIKÁCIE SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU

Budúcnosť služieb našla už svoje meno… KVALITA. Toto slovo zrejme neznie na prvé počutie ani vzletne a tobôž nie ľúbivo. Vyjadruje však fenomén našej doby – službu s špecifickými charakteristickými vlastnosťami. CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV a s ňou spojená s udelením visačky KVALITA a KVALIFIKÁCIA. Tá vyjadruje skutočnosť, že sprievodca cestovného ruchu spĺňa podmienky ktoré sú kladené na poskytovanie týchto služieb.