10.01.2019

PODARILO SA = MINISMEROVNÍKY UŽ SLÚŽIA!

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa svojimi aktívnymi podnetmi dlhodobo podieľa na systematickom zlepšovaní turistickej infraštruktúry. Najnovší prírastok je možné vidieť v uliciach Bratislavy.

06.12.2018

KYJEV - KONFERENCIA O VZDELÁVANÍ A ODBORNEJ PRÍPRAVE SPRIEVODCOV

V Kyjeve sa pod záštitou Ministerstva hospodárstva a rozvoja koná odborná konferencia venovaná tematike odborného vzdelávania a prípravy sprievodcov.

29.11.2018

PRACOVNÉ STRETNUTIE S ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM MINISTERSTVA DOPRAVY A VÝSTAVBY

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa dlhodobo aktívne podieľa na odbornom dialógu s všetkými inštitúciami cestovného ruchu.

19.11.2018

Začína sa séria doškolovacích podujatí - prehľad podujatí NOVEMBER/DECEMBER

Začína sa séria našich tradičných doškoľovacích podujatí. Na november a december sme pre našich členov pripravili nasledovné prednášky.

14.11.2018

14. NOVEMBER - JESENNÝ SNEM ASOCIACE PRŮVODCŮ ČESKEJ REPUBLIKY

V Prahe sa konal Jesenný snem Asociace pruvodcu Českej republiky.

11.10.2018

12. NOVEMBER 2018 = JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

Tradičné Jesenné stretnutie sprievodcov SSSCR sa bude konať 12. novembra v Bratislave.

26.09.2018

POSLEDNÁ ROZLÚČKA S MÁRIOU DROBNOU BUDE 28. SEPTEMBRA V BRATISLAVE

Posledná rozlúčka s našou vzácnou kolegyňou sa bude konať v piatok, 28. septembra 2018 o 10:00 hodine, na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.

22.09.2018

OPUSTILA NÁS NAŠA KOLEGYŇA MÁRIA DROBNÁ

Naša kolegyňa nás opustila vo veku 58 rokov

30.07.2018

POSLEDNÁ ROZLÚČKA S IVANOM DUDOM BUDE 2. AUGUSTA V MODRE-KRÁĽOVEJ

Dňa 29. júla nás navždy opustil neúnavný propagátor vinohraníctva a nestor ochutnávok vína Ing. Ivan Dudo.

27.03.2018

JARNÝ SNEM ASOCIACE PRŮVODCŮ ČESKEJ REPUBLIKY

Zástupcovia Slovenskej spoločnosti sprievodcov sa tradične zúčastňujú na rokovaní partnerských sprievodcovských zväzov v zahraničí.

16.03.2018

4. APRÍL 2018 - PRIPOMÍNAME SI XV. VÝROČIE VZNIKU SSSCR

V období medzi Konferenciami SSSCR sa tradične stretávame na Jarných a Jesenných stretnutiach členov SSSCR. To najbližšie sa bude konať v stredu 4. apríla 2018 v Bratislave.
Na prahu nastupujúcej sezóny sa spolu obzrieme za 15 rokmi doterajšej existencie SSSCR a s elánom vykročíme do ďalších desaťročí. Predstavíme si aktuálne trendy a novinky roku 2018. Tešíme sa na podnetné návrhy a diskusiu.

21.02.2018

21. FEBRUÁR 2018 = SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

Svetová federácia asociácii turistických sprievodcov (WFTGA) vznikla 21. februára 1985, dnes združuje viac 200000 kvalifikovaných sprievodcov vo viac ako 70 krajinách celého sveta. Bezplatné prehliadky miest sa pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov konajú pravidelne od roku 1990.

04.02.2018

21. FEBRUÁR 2018 = SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV - ZOZNAM PODUJATÍ (10. február - 3. marec 2018)

V spolupráci s partnermi v regiónoch sme pripravili už päťnásty ročník tohto populárneho podujatia. Termín podujatia bol vytýčený na poobedie sobotu 24. februára. Niektoré z podujatí sa konajú aj v iných termínoch.
STRÁNKA SA PRIEBEŽNE STÁLE AKTUALIZUJE

24.01.2018

UPGRADE WWW.TOURISTGUIDES.SK alias WWW.SSSCR.SK

Pripravujeme verziu webstránky www.touristguides.sk v maďarskom jazyku. Objaví sa už čoskoro!
A www.touristguides.sk változatát magyar nyelven készítjük el. Hamarosan jön!
We prepare the hungarian version of the website www.touristguides.sk. Coming soon!
Wir bereiten die ungarische Fassung der Webseite www.touristguides.sk vor. Kommt bald!

21.01.2018

SUSEDSKÉ STRETNUTIE V BUDAPEŠTI

So zástupcami maďarskej národnej asociácie sprievodcov cestovného ruchu - Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ) sa stretávame na rôznych odborných fórach už viac ako desaťročie. Historicky prvé oficiálne bilaterálne stretnutie vrcholných predstaviteľov národných organizácii kvalifikovaných sprievodcov Maďarska (MISZ) a Slovenska (SSSCR) sa uskutočnilo v Budapešti 19. januára 2018.

11.01.2018

Doškoľovacie aktivity na január 2018

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu ponúka svojim členom každoročne pestrú paletu podujatí. Nebude tomu inak ani v tomto roku! Tu je avízo na januárové podujatia cyklu doškoľovacích aktivít. SPRÁVA UPRAVENÁ 17.1.2018

10.01.2018

01.- 03. FEBRUÁR = REGIONÁLNE STRETNUTIA (KOŠICE-POPRAD-ŽILINA)

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu tradične prináša medzi sprievodcov v regiónoch informácie o tom čo je nové - čo sa udialo a čo sa chystá. V otvorenej diskusii tak spolu preberieme čo nás teší, trápi a ako veci robiť lepšie... Príďte na niektorý z okrúhlych stolov venovaný sprievodcom - tešíme sa na Vás, či už ste alebo nie ste členmi SSSCR!

09.01.2018

24. FEBRUÁR - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, ako národný koordinátor podujatia SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV na Slovensku, v spolupráci s partnermi v regiónoch pripravuje pätnásty ročník tohto populárneho podujatia.

04.01.2018

2018 = ROK PROFESIONALITY

8. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu vyhlásila rok 2018 za rok profesionality. Našim trvalým záujmom je zvyšovať kvalitu služieb ktoré poskytujú sprievodcovia cestovného ruchu. Kvalita nie je náhoda a tá sa nerodí len neustálym opakovaním danej činnosti. Dôležité sú aj inovácie a systematické rozširovanie vedomostí a zručností.

23.11.2017

PREDSEDOM SSSCR SA OPAŤ STAL MARIÁN BILAČIČ

Účastníci 8. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, konanej 23.novembra v Bratislave, zvolili členov Predsedníctva a Kontrolnej a revíznej komisie pre obdobie rokov 2017-2019.