24.01.2018

UPGRADE WWW.TOURISTGUIDES.SK alias WWW.SSSCR.SK

Pripravujeme verziu webstránky www.touristguides.sk v maďarskom jazyku. Objaví sa už čoskoro!
A www.touristguides.sk változatát magyar nyelven készítjük el. Hamarosan jön!
We prepare the hungarian version of the website www.touristguides.sk. Coming soon!
Wir bereiten die ungarische Fassung der Webseite www.touristguides.sk vor. Kommt bald!

21.01.2018

SUSEDSKÉ STRETNUTIE V BUDAPEŠTI

So zástupcami maďarskej národnej asociácie sprievodcov cestovného ruchu - Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ) sa stretávame na rôznych odborných fórach už viac ako desaťročie. Historicky prvé oficiálne bilaterálne stretnutie vrcholných predstaviteľov národných organizácii kvalifikovaných sprievodcov Maďarska (MISZ) a Slovenska (SSSCR) sa uskutočnilo v Budapešti 19. januára 2018.

11.01.2018

Doškoľovacie aktivity na január 2018

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu ponúka svojim členom každoročne pestrú paletu podujatí. Nebude tomu inak ani v tomto roku! Tu je avízo na januárové podujatia cyklu doškoľovacích aktivít. SPRÁVA UPRAVENÁ 17.1.2018

10.01.2018

01.- 03. FEBRUÁR = REGIONÁLNE STRETNUTIA (KOŠICE-POPRAD-ŽILINA)

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu tradične prináša medzi sprievodcov v regiónoch informácie o tom čo je nové - čo sa udialo a čo sa chystá. V otvorenej diskusii tak spolu preberieme čo nás teší, trápi a ako veci robiť lepšie... Príďte na niektorý z okrúhlych stolov venovaný sprievodcom - tešíme sa na Vás, či už ste alebo nie ste členmi SSSCR!

09.01.2018

24. FEBRUÁR - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, ako národný koordinátor podujatia SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV na Slovensku, v spolupráci s partnermi v regiónoch pripravuje pätnásty ročník tohto populárneho podujatia.

04.01.2018

2018 = ROK PROFESIONALITY

8. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu vyhlásila rok 2018 za rok profesionality. Našim trvalým záujmom je zvyšovať kvalitu služieb ktoré poskytujú sprievodcovia cestovného ruchu. Kvalita nie je náhoda a tá sa nerodí len neustálym opakovaním danej činnosti. Dôležité sú aj inovácie a systematické rozširovanie vedomostí a zručností.

23.11.2017

PREDSEDOM SSSCR SA OPAŤ STAL MARIÁN BILAČIČ

Účastníci 8. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, konanej 23.novembra v Bratislave, zvolili členov Predsedníctva a Kontrolnej a revíznej komisie pre obdobie rokov 2017-2019.

19.11.2017

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SSSCR 23. NOVEMBRA 2017

Počas 8. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 23. novembra, prebehnú voľby do Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR na obdobie rokov 2017-2019.
UPRAVENÉ 21.NOVEMBRA 2017

29.10.2017

23. NOVEMBER 2017 - 8. KONFERENCIA SSSCR

Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu je vrcholné podujatie v živote našej organizácie. Koná sa raz za dva roky a tá najbližšia sa zíde v závere novembra v Bratislave.

05.06.2017

VYHLÁSENIE SSSCR K TÉME "BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI"

Dnes v médiách zarezonovala téma, ktorá tu v podobe šumov žije už po niekoľko mesiacov a vrie najmä v posledných týždňoch. Avizované nové podujatie pod názvom KORUNOVAČNÝ TÝŽDEŇ ktoré organizuje mesto Bratislava sa reálne zhmotnilo no teraz už pod názvom BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI. Čudné, že? Pretože v Bratislave už od roku 2003 máme KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI ktoré organizuje Miro Vetrík

08.04.2017

VZNIKLA AKADÉMIA JANKY PÄTOPRSTEJ

8. apríla uplynul presne rok, čo nás náhle, nečakane a príliš skoro opustila naša vzácna kolegyňa a jedna z najväčších sprievodcovskych osobností Československa Dr. Janka Pätoprsta. Životné dielo a hlboký ľudský odkaz našej Janky nezanikne v presypoch času. Jej pamiatku nám bude trvalo pripomínať Akadémia ktorá nesie jej meno.

27.03.2017

04. APRÍL 2017 - MARTIN = TURČIANSKE STRETNUTIE SPRIEVODCOV

V rámci tradičných regionálnych stretnutí mieri Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu opäť medzi kolegov pôsobiacich v Turci.

21.03.2017

Doškoľovacie aktivity na apríl 2017

Prinášame prehľad najbližších doškoľovacích akcii

21.03.2017

06. APRÍL 2017 - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

Aj v tomto roku nás čaká tradičné Jarné stretnutie členov SSSCR (JaSS). Podujatie sa bude konať vo štvrtok 6. apríla 2016 v Bratislave.

08.03.2017

08.-12. MAREC 2017 - ITB BERLÍN = PREZENTUJEME BRATISLAVU A SLOVENSKO

Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlín je najväčšia odborná výstava cestovného ruchu na svete. Jej jubilejný, 50-ty ročník, sa koná v termíne 8.-12. marca a vytvára platformu pre prezentáciu viac ako 10000 vystavovateľov zo 180 krajín sveta.

01.03.2017

1. MAREC 2017 = ŠTARTUJEME SYSTÉM CERTIFIKÁCIE SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU

Budúcnosť služieb našla už svoje meno… KVALITA. Toto slovo zrejme neznie na prvé počutie ani vzletne a tobôž nie ľúbivo. Vyjadruje však fenomén našej doby – službu s špecifickými charakteristickými vlastnosťami. CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV a s ňou spojená s udelením visačky KVALITA a KVALIFIKÁCIA. Tá vyjadruje skutočnosť, že sprievodca cestovného ruchu spĺňa podmienky ktoré sú kladené na poskytovanie týchto služieb.

26.02.2017

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV 2017 - PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI

V poradí štrnásty ročník, dnes už tradičného podujatia, SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV sa stretol s veľkým záujmom našej verejnosti.
Podujatia na počesť Svetového dňa sprievodcov sa na Slovensku konajú od roku 2004 a pripomíname si nimi vznik Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA). Svetová organizácia sprievodcov vznila 21. februára 1985 a dnes v 70 krajinách sveta združuje viac ako 200000 kvalifikovaných sprievodcov.

18.02.2017

Prehľad doškoľovacích akcií na mesiace MAREC-APRÍL 2017

Prinášame zoznam plánovaných akcií pripravených pre členov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu v rámci cyklu odborných prednášok a exkurzii.

11.02.2017

25. FEBRUÁR - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV - zoznam podujatí

V spolupráci s partnermi v regiónoch sme pripravili už štrnásty ročník tohto populárneho podujatia. Termín podujatia bol vytýčený na poobedie sobotu 25. februára. Niektoré z podujatí sa konajú aj v iných termínoch.
STRÁNKA SA PRIEBEŽNE AKTUALIZUJE

02.02.2017

NOVOU PREZIDENTKOU WFTGA JE ALUSHCA RITCHIE / V ROKU 2019 PRIVÍTA SPRIEVODCOV TBILISI

Skončila sa 17. konferencia Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov WFTGA v Teheráne.