29.10.2017

23. NOVEMBER 2017 - 8. KONFERENCIA SSSCR

Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu je vrcholné podujatie v živote našej organizácie. Koná sa raz za dva roky a tá najbližšia sa zíde v závere novembra v Bratislave.

05.06.2017

VYHLÁSENIE SSSCR K TÉME "BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI"

Dnes v médiách zarezonovala téma, ktorá tu v podobe šumov žije už po niekoľko mesiacov a vrie najmä v posledných týždňoch. Avizované nové podujatie pod názvom KORUNOVAČNÝ TÝŽDEŇ ktoré organizuje mesto Bratislava sa reálne zhmotnilo no teraz už pod názvom BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI. Čudné, že? Pretože v Bratislave už od roku 2003 máme KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI ktoré organizuje Miro Vetrík

08.04.2017

VZNIKLA AKADÉMIA JANKY PÄTOPRSTEJ

8. apríla uplynul presne rok, čo nás náhle, nečakane a príliš skoro opustila naša vzácna kolegyňa a jedna z najväčších sprievodcovskych osobností Československa Dr. Janka Pätoprsta. Životné dielo a hlboký ľudský odkaz našej Janky nezanikne v presypoch času. Jej pamiatku nám bude trvalo pripomínať Akadémia ktorá nesie jej meno.

27.03.2017

04. APRÍL 2017 - MARTIN = TURČIANSKE STRETNUTIE SPRIEVODCOV

V rámci tradičných regionálnych stretnutí mieri Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu opäť medzi kolegov pôsobiacich v Turci.

21.03.2017

Doškoľovacie aktivity na apríl 2017

Prinášame prehľad najbližších doškoľovacích akcii

21.03.2017

06. APRÍL 2017 - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

Aj v tomto roku nás čaká tradičné Jarné stretnutie členov SSSCR (JaSS). Podujatie sa bude konať vo štvrtok 6. apríla 2016 v Bratislave.

08.03.2017

08.-12. MAREC 2017 - ITB BERLÍN = PREZENTUJEME BRATISLAVU A SLOVENSKO

Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlín je najväčšia odborná výstava cestovného ruchu na svete. Jej jubilejný, 50-ty ročník, sa koná v termíne 8.-12. marca a vytvára platformu pre prezentáciu viac ako 10000 vystavovateľov zo 180 krajín sveta.

01.03.2017

1. MAREC 2017 = ŠTARTUJEME SYSTÉM CERTIFIKÁCIE SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU

Budúcnosť služieb našla už svoje meno… KVALITA. Toto slovo zrejme neznie na prvé počutie ani vzletne a tobôž nie ľúbivo. Vyjadruje však fenomén našej doby – službu s špecifickými charakteristickými vlastnosťami. CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV a s ňou spojená s udelením visačky KVALITA a KVALIFIKÁCIA. Tá vyjadruje skutočnosť, že sprievodca cestovného ruchu spĺňa podmienky ktoré sú kladené na poskytovanie týchto služieb.

26.02.2017

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV 2017 - PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI

V poradí štrnásty ročník, dnes už tradičného podujatia, SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV sa stretol s veľkým záujmom našej verejnosti.
Podujatia na počesť Svetového dňa sprievodcov sa na Slovensku konajú od roku 2004 a pripomíname si nimi vznik Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA). Svetová organizácia sprievodcov vznila 21. februára 1985 a dnes v 70 krajinách sveta združuje viac ako 200000 kvalifikovaných sprievodcov.

18.02.2017

Prehľad doškoľovacích akcií na mesiace MAREC-APRÍL 2017

Prinášame zoznam plánovaných akcií pripravených pre členov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu v rámci cyklu odborných prednášok a exkurzii.

11.02.2017

25. FEBRUÁR - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV - zoznam podujatí

V spolupráci s partnermi v regiónoch sme pripravili už štrnásty ročník tohto populárneho podujatia. Termín podujatia bol vytýčený na poobedie sobotu 25. februára. Niektoré z podujatí sa konajú aj v iných termínoch.
STRÁNKA SA PRIEBEŽNE AKTUALIZUJE

02.02.2017

NOVOU PREZIDENTKOU WFTGA JE ALUSHCA RITCHIE / V ROKU 2019 PRIVÍTA SPRIEVODCOV TBILISI

Skončila sa 17. konferencia Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov WFTGA v Teheráne.

28.01.2017

V TEHERÁNE PREBIEHA SVETOVÁ KONFERENCIA SPRIEVODCOV

V poradí 17. svetová konferencia WFTGA (Svetová federácia asociácii turistických sprievodcov) sa na prelome januára a februára koná v Tereháne

25.01.2017

SLOVAKIATOUR 2017 - 26.-29. JANUÁR 2017

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa bude opäť, tak ako aj po minulé roky, prezentovať na salóne cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2017.

20.01.2017

Prehľad doškoľovacích akcií na mesiac FEBRUÁR 2017

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pripravuje pre svojich členov sériu odborných prednášok a exkurzii. Tu je avízo na februárové podujatia

20.01.2017

30. a 31. JANUÁR 2017 = REGIONÁLNE STRETNUTIA SPRIEVODCOV

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu tradične prináša medzi sprievodcov v regiónoch informácie o tom čo je nové - čo sa udialo a čo sa chystá. V otvorenej diskusii tak spolu preberieme čo nás teší, trápi a ako veci robiť lepšie... tvára kalendárny rok sériou okrúhlych stolov so sprievodcami - našimi kolegami, či už členmi SSSCR ako aj nečlenmi v regiónoch Slovenska.

09.01.2017

FERIEN 2017 - SSSCR BUDE VO VIEDNI SPOLUPREZENTOVAŤ BRATISLAVU

12.-15. januára 2017 sa počas výstavy FERIEN v halách A a B na viedenskom výstavisku predstaví viac ako 800 vystavovateľov z 70 krajín sveta.

03.01.2017

Prehľad doškoľovacích akcií na mesiac JANUÁR 2017

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu ponúka svojim členom každoročne pestrú paletu podujatí. Nebude tomu inak ani v tomto roku! Tu je avízo na januárové podujatia cyklu doškoľovacích aktivít. SPRÁVA UPRAVENÁ 10.1.2017

02.01.2017

2017 = ROK PLNÝ NOVÝCH VÝZIEV

Na prahu nového roka si ľudia už tradične zvyknú dávať rôzne sľuby a predsavzatia. Dajú sa tieto zámery a sľuby aj skutočne naplniť?! Pokiaľ nie sú falošné či bombasticky nereálne tak áno. Naše zámery a plány však často podliehajú ale i vonkajším, často vopred úplne nepredvídateľným, vplyvom. Ale kde vôľa, tam cesta...

24.12.2016

VINŠUJEME VÁM KRÁSNE SVIATKY....

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu praje všetkým svojim členom, klientom, partnerom
a sympatizantom radostné a veselé prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2017!