14.05.2020

14. MÁJ - ON-LINE PREDNÁŠKA SSSCR AKO ZATRAKTÍVNIŤ VÝKLAD

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu realizovala prvú zo série avizovaných on-line prednášok

12.05.2020

12. MÁJ - PREBEHLO ROKOVANIE NA MINISTERSTVE DOPRAVY

Generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Radúz Dula prijal zástupcov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu

07.05.2020

SÉRIA ON-LINE PREDNÁŠOK ŠTARTUJEME V POLOVINE MÁJA

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu spúšťa pre svojich členov sériu on-line prednášok

05.05.2020

SPUSTILI SME NOVÚ WEBSTRÁNKU SSSCR

Dnes - teda 5.5.2020 o piatej popoludní spustila Slovenská spoločnosť sprievodcov cerstovného ruchu svoju novú webstránku

10.03.2020

Doškoľovacie aktivity MAREC - APRÍL 2020

SPRÁVA UPRAVENÁ 25/03 2020 S blížiacou sa jarou sa séria našich tradičných doškoľovacích podujatí presúva z posluchární viac do terénu. V rámci Akadémie Janky Pätoprstej sme pre našich členov pripravili viaceré prednášky a terénne cvičenia.

31.01.2020

MISZ OSLAVUJE 30 ROKOV OD SVOJHO VZNIKU

Naša partnerská organizácia zastrešujúca sprievodcov v Maďarsku MISZ (Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége) oslavuje 30, výročie svojho vzniku. Oslavy prebiehajú tento víkend.

23.01.2020

MARIÁN BILAČIČ ZÍSKAL OCENENIE OSOBNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROK 2019

Pri príležitosti medzinárodného turistického veľtrhu SLOVAKIATOUR boli už tradične ocenené osobnosti ktoré sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj cestovného ruchu.

15.01.2020

PREHĽAD DOŠKOĽOVACÍCH AKCIÍ JANUÁR-FEBRUÁR 2020

SPRÁVA UPRAVENÁ 27/01 2020
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu ponúka svojim členom každoročne pestrú paletu podujatí. Nebude tomu inak ani v tomto roku! Tu je avízo na aprílové podujatia cyklu doškoľovacích aktivít. Štartujeme

10.01.2020

ALPE-DONAU-ADRIA - REGIONÁLNY MÍTING SPRIEVODCOV

V talianskom mestečku Grado sa v dňoch 10-11. januára koná odborná časť tradičného medzinárodného regionálneho stretnutia sprievodcov s názvom Alpy-Dunaj-Jadran. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa tento rok na podujatí predstaví po prvýkrát.

31.12.2019

REDISIGN WEBSTRÁNKY - MIGRÁCIA NA NOVÚ PLATFORMU

Vážení priatelia, doba sa mení a my sa meníme s ňou! V januári spúšťame avizovanú migráciu webstránky www.ssscr.sk alias www.touristguides.sk na novú platformu.

24.12.2019

PRAJEME VŠETKÝM ŠŤASTNÉ A MILOSTIPLNÉ VIANOCE!

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu praje všetkým svojim členom, klientom, partnerom
a sympatizantom radostné a veselé prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2020!

15.11.2019

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SSSCR PRE ROKY 2019-2021

Účastníci 9. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, konanej 14.novembra v Bratislave, zvolili členov Predsedníctva a Kontrolnej a revíznej komisie pre obdobie rokov 2019-2021.

05.11.2019

14. NOVEMBER 2019 - 9. KONFERENCIA SSSCR

Deviata konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa bude konať v Bratislave, a to vo štvrtok 14. novembra 2019

29.10.2019

PRVÉ HMÝRENIE MOZGOV

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu štartuje tradičnú sériu jesenných podujatí určených pre členov SSSCR. Ako prvé podujatie nás čaká 1. HMÝRENIE MOZGOV.

08.09.2019

PRVÝM PARTNEROM CULTOURcard WFTGA NA SLOVENSKU JE UFO!

Prvým oficiálnym partnerom CULTOURcard WFTGA na Slovensku sa stala spoločnosť UFO watch.taste.groove prevádzkujúca vyhliadku na moste SNP v Bratislave.

23.08.2019

POSLEDNÁ ROZLÚČKA S ING. ROBERTOM SLÁDEKOM BUDE 27. AUGUSTA o 14:00 V KREMATÓRIU

Posledná rozlúčka s našim kolegom Ing. Robertom Sládekom sa bude konať v utorok 27. augusta 2019 o 14:00 hodine v bratislavskom krematóriu.

21.08.2019

ZOMREL NÁŠ KOLEGA ING. ROBERT SLÁDEK

Dňa 20. augusta 2019 nás navždy opustil náš kolega Ing. Robert Sládek.

12.11.2019

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SSSCR 14. NOVEMBRA 2019

Počas 9. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 14. novembra, prebehnú voľby do Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR na obdobie rokov 2019-2021.

15.05.2019

15. máj 2019 - ROKOVANIE NA MINISTERSTVE VNÚTRA K TÉME HORSKÍ SPRIEVODCOVIA

Z iniciatívy Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa, pod záštitou štátneho tajomníka rezortu vnútra Ing. Rudolfa Urbanoviča, koná pracovné stretnutie k zákonu 274/2015 Z.z. a jeho ustanoveniach týkajúcich sa horských sprievodcov.

14.05.2019

ROK 2019 JE ROKOM INOVÁCII

Všetko okolo nás sa neustále vyvýja. Aj v cestovnom ruchu (po novom aj v modernizovanej slovenčine nazývanom ako turizmus) sa stále čosi mení. Rok 2019 prináša viaceré zmeny a tak ho aj v Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu ponímame ako ROK INOVÁCII.