01.09.2020

19. SVETOVÁ KONFERENCIA SPRIEVODCOV WFTGA SA PRESÚVA NA FEBRUÁR 2022

Aktuálna celosvetová situácia výrazným spôsobom ovplyvňuje životy nás všetkých. Zásadne poznačila osud väčšiny dlhodobo plánovaných podujatí.
Patrí k nim aj 19. Svetová konferencia sprievodcov WFTGA, ktorá sa mala konať začiatkom februára v metropole srbskej Vojvodiny Novi Sad.

21.08.2020

PREHĽAD NAJBLIŽŠÍCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT - SEPTEMBER - OKTÓBER 2020

V rámci Akadémie Janky Pätoprstej sme pre našich členov pripravili nasledovné terénne cvičenia a exkurzie.

05.07.2020

6. JÚL 2020 - ROKOVANIE NA PôDE MINISTERSTVA DOPRAVY A VÝSTAVBY

Na pôde Ministerstva dopravy a výstavby sa uskutoční stretnutie pracovnej skupiny pre riešenie dopadov pandémie na odvetvia cestovného ruchu

22.06.2020

TERÉNNE CVIČENIA - JESEŇ 2020

Milí kolegovia, v rámci Akadémie Janky Pätoprstej pripravujeme pre našich členov na jeseň 2020 nasledovné terénne cvičenia

22.05.2020

PREHĽAD NAJBLIŽŠÍCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT - MÁJ/JÚN/JÚL 2020

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu v rámci Akadémie Janky Pätoprstej pokračuje v doškoľovacích aktivitách.

20.05.2020

20. MÁJ 2020 - ŠTARTUJE II. ETAPA PROJEKTU "REŠTART"

Neplánovaná „odstávka cestovného ruchu“ trvá už viac ako 2 mesiace. Aké sú vyhliadky na oživenie? Aj napriek avizovanému uvoľňovaniu reštrikčných opatrení a obmedzení nás čaká len mierne pozvoľné oživovanie. Prognózy sa zhodujú v tom, že prahové intenzity, ktoré je už možné považovať za skutočný cestovný „ruch“, sa v Strednej Európe podarí dosiahnuť najskôr až v apríli 2021... Iste sa pýtate: Ako plánujú sprievodcovia tento čas využiť?!"

14.05.2020

14. MÁJ - ON-LINE PREDNÁŠKA SSSCR AKO ZATRAKTÍVNIŤ VÝKLAD

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu realizovala prvú zo série avizovaných on-line prednášok

12.05.2020

12. MÁJ - PREBEHLO ROKOVANIE NA MINISTERSTVE DOPRAVY

Generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Radúz Dula prijal zástupcov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu

07.05.2020

SÉRIA ON-LINE PREDNÁŠOK ŠTARTUJEME V POLOVINE MÁJA

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu spúšťa pre svojich členov sériu on-line prednášok

05.05.2020

SPUSTILI SME NOVÚ WEBSTRÁNKU SSSCR

Dnes - teda 5.5.2020 o piatej popoludní spustila Slovenská spoločnosť sprievodcov cerstovného ruchu svoju novú webstránku

10.03.2020

Doškoľovacie aktivity MAREC - APRÍL 2020

SPRÁVA UPRAVENÁ 25/03 2020 S blížiacou sa jarou sa séria našich tradičných doškoľovacích podujatí presúva z posluchární viac do terénu. V rámci Akadémie Janky Pätoprstej sme pre našich členov pripravili viaceré prednášky a terénne cvičenia.

31.01.2020

MISZ OSLAVUJE 30 ROKOV OD SVOJHO VZNIKU

Naša partnerská organizácia zastrešujúca sprievodcov v Maďarsku MISZ (Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége) oslavuje 30, výročie svojho vzniku. Oslavy prebiehajú tento víkend.

23.01.2020

MARIÁN BILAČIČ ZÍSKAL OCENENIE OSOBNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROK 2019

Pri príležitosti medzinárodného turistického veľtrhu SLOVAKIATOUR boli už tradične ocenené osobnosti ktoré sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj cestovného ruchu.

15.01.2020

PREHĽAD DOŠKOĽOVACÍCH AKCIÍ JANUÁR-FEBRUÁR 2020

SPRÁVA UPRAVENÁ 27/01 2020
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu ponúka svojim členom každoročne pestrú paletu podujatí. Nebude tomu inak ani v tomto roku! Tu je avízo na aprílové podujatia cyklu doškoľovacích aktivít. Štartujeme

10.01.2020

ALPE-DONAU-ADRIA - REGIONÁLNY MÍTING SPRIEVODCOV

V talianskom mestečku Grado sa v dňoch 10-11. januára koná odborná časť tradičného medzinárodného regionálneho stretnutia sprievodcov s názvom Alpy-Dunaj-Jadran. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa tento rok na podujatí predstaví po prvýkrát.

31.12.2019

REDISIGN WEBSTRÁNKY - MIGRÁCIA NA NOVÚ PLATFORMU

Vážení priatelia, doba sa mení a my sa meníme s ňou! V januári spúšťame avizovanú migráciu webstránky www.ssscr.sk alias www.touristguides.sk na novú platformu.

24.12.2019

PRAJEME VŠETKÝM ŠŤASTNÉ A MILOSTIPLNÉ VIANOCE!

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu praje všetkým svojim členom, klientom, partnerom
a sympatizantom radostné a veselé prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2020!

15.11.2019

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SSSCR PRE ROKY 2019-2021

Účastníci 9. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, konanej 14.novembra v Bratislave, zvolili členov Predsedníctva a Kontrolnej a revíznej komisie pre obdobie rokov 2019-2021.

05.11.2019

14. NOVEMBER 2019 - 9. KONFERENCIA SSSCR

Deviata konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa bude konať v Bratislave, a to vo štvrtok 14. novembra 2019

29.10.2019

PRVÉ HMÝRENIE MOZGOV

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu štartuje tradičnú sériu jesenných podujatí určených pre členov SSSCR. Ako prvé podujatie nás čaká 1. HMÝRENIE MOZGOV.