23.01.2005

SSSCR NA VÝSTAVÁCH SLOVAKIATOUR 2005 A TOUR 2005

Účasť SSSCR (po premiére na oboch podujatiach v minulom roku) na tohtoročnom SLOVAKIATOUR-e, v dňoch 20.-23. januára i na TOUR-e v dňoch 26.-28. januára, je možné hodnotiť ako úspešnú.

21.01.2005

DOCENT JÁN ORIEŠKA SA STAL OSOBNOSŤOU CESTOVNÉHO RUCHU 2005!

V rámci slávnostnej recepcie počas konania SLOVAKIATOUR-u 2005 vyhlásili 20. januára v bratislavskej Inchebe výsledky ankety OSOBNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU 2005.

29.12.2004

JANUÁR 2005: SLOVAKIATOUR 2005 Bratislava 20.-23. 01. ////// TOUR 2005 Košice 26.-28. 01.

SSSCR sa tak ako už v roku 2004 opäť predstaví laickej a odbornej verejnosti na januárových veľtrhov CR!

23.12.2004

STRETNUTIE SPRIEVODCOV V BARDEJOVE - 28. december 2004

Koncoročné stretnutie sprievodcov z Bardejova a širokého okolia sa konalo 28.decembra 2004 o 17:00 hodine v priestoroch Turisticko-informačnej kancelárie (TIK) v Bardejove.

04.12.2004

10.12. KOŠICE : PO - MIKULÁŠSKA / PRED-VIANOČNÁ RECEPCIA SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU

V piatok 10.12. sa o 19:30 v priestoroch Maďarskej reštaurácie v Košiciach zišla necelá dvadsiatka sprievodcov cestovného ruchu z Košíc a okolia na malej neformálnej recepcii.

03.12.2004

11.12. MARTIN - DOŠKOĽOVACIA PREDNÁŠKA - KURZ PRVEJ POMOCI

SSSCR pripravila pre svojich členov z oblasti Turca a Považia prvú zo série doškoľovacích prednášok ZÁKLADY PRVEJ POMOCI

30.11.2004

ANGLICKÁ VERZIA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY - OUR WEBSIDE IN ENGLISH

V decembri 2004 sme ukončili prácu na základnej verzii súborov anglickej mutácie www.touristguides.sk
br> Na základe podnetov návštevníkov našej webovej stránky sme pre uľahčeniu štartu pripravili inovované softwérové riešenie obsahuje script pre efektívnu podporu úvodnej animácie webu, čo by malo odstrániť niektoré problémy otvárania webstránky na ktoré nás upozornili najmä majitelia počítačov vyzbrojených starším softwérom operačného systému.

22.11.2004

ROKOVANIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA SR

24. novembra 2004 sa konalo ďalšie, v poradí už štvrté, zo série pracovných stretnutí na pôde Ministerstva hospodárstva SR (MH SR)venované téme sprievodcov v cestovnom ruchu. Jeho konanie avizoval priamo na jesennom stretnutí sprievodcov SSSCR (15.11.) riaditeľ odboru cestovného ruchu Ministerstva hospodárstva SR, Ing. Gabriel Kuliffay. Reagoval tak priamo na impulz Magistrátu hlavného mesta Bratislavy - žiadosť pani námestníčky primátora Ing. Mikušovej urýchlene (ešte pred prahom sezóny 2005) prijať zákonnou normou hlavné zásady pravidiel pre výkon práce sprievodcov cestovného ruchu ako na území SR, tak aj na území hlavného mesta (s ohľadom na protest krajského prokurátora voči Všeobecnému nariadeniu VZN 1/1991 O práci sprievodcov na území hlavného mesta).

16.11.2004

ČO PRINIESLO JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR?

15. novembra 2004 prichýlil Primaciálny palác v Bratislave viac ako šesť desiatok sprievodcov (členov i nečlenov SSSCR) z celého Slovenska.

09.11.2004

DOŠKOĽOVACIA PREDNÁŠKA - SÚČASNÁ ARCHITEKTÚRA BRATISLAVY

SSSCR v spolupráci s BKIS štartuje cyklus jesenno-zimných prednášok pre sprievodcov CR. Ako prvú tému sme zvolili prierez tým najnovším z architektúry hlavného mesta.

07.11.2004

15.NOVEMBER 2004 - JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV V BRATISLAVE

Slovenskí sprievodcovia CR, členovia i nečlenovia SSSCR, sa už tradične z iniciatívy SSSCR stretávajú na jesennom a jarnom stretnutí. Tohtoročné jesenné stretnutie sprievodcov SSSCR opäť prichýli pod svoje krídla Primaciálny palác v Bratislave.

26.10.2004

SSSCR NA MADI V PRAHE

SSSCR na základe ponuky partnerskej Asociace pruvodcu Českej republiky (AP ČR) 3.-5. novembra vystavovali na MADI TRAVEL MARKET v Pražskom veltržnom areáli v Letňanoch v spoločnom stánku s AP ČR. Výrazný záujem o SSSCR, najmä však o NÁRODNÝ REGISTER SPRIEVODCOV na našom webovom portáli www.touristguides.sk prejavili najmä české cestovné kancelárie a agentúry zaoberajúce sa incommingom v priestore strednej Európy. Najčastejšie boli hľadaní francúzštinári, švédštinári, ale aj sprievodcovia hovoriaci ázijskými jazykmi či anglicky.

06.10.2004

JESENNÉ STRETNUTIE ČLENOV SSSCR SA KONÁ 15. NOVEMBRA

V období medzi konaním riadnych konferencii SSSCR (najbližšia sa bude konať v novembri 2005) sa členovia SSSCR stretávajú na pravidelných jarných a jesenných stretnutiach.

04.10.2004

JARKA RAJECOVÁ POŽIADALA O UVOĽNENIE Z POSTU PODPREDSEDNÍČKY

Predsedníctvo SSSCR (P-SSSCR)sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberalo okrem iného aj žiadosťou doručenou v závere septembra, ktorou nás Jarka Rajecová z Popradu žiada o uvoľnenie z funkcie podpredsedníčky pre metodiku.

24.09.2004

<<NÁRODNÝ REGISTER>> JE UŽ PLNE FUNKČNÝ

Dňom 24. septembra sme ukončili testovaciu prevádzku textovej časti a vyhľadávača národného registra sprievodcov CR - členov SSSCR. Počas ladenia sa nám podarilo (aspoň v to veríme)vychytať všetky muchy systému.
Momentálne intenzívne pracujeme na grafike vyhľadávača národného registra sprievodcov CR.
V prvej polovine októbra 2004 spustíme aj anglickú verziu našej webstránky a to tak ako v základnom strome webstránky - tak aj vo vyhľadávači.

09.09.2004

RIEŠENIE POSTAVENIA SPRIEVODCOV VO HVIEZDACH (ZATIAĽ...)

Tak ako sme už avizovali na stránkach našich Aktualít SSSCR - v stredu, 8.septembra zasadla za účasti predstaviteľov Ministerstva hospodárstva (MH SR), Ministerstva vnútra (MV SR), Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB), Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a agentúr (SACKA), Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) pracovná komisia Ministerstva hospodárstva pripravujúca legislatívne vymedzenie postavenia sprievodcov a iných profesií poverených starostlivosťou o účastníka zájazdu v cestovnom ruchu. Zástupkyňa Ministerstva školstva (MŠ SR)sa pre chorobu ospravedlnila. A výsledok stretnutia?
Zdá sa, že blúdny kruh nemá asi konca!

09.09.2004

!!!!! NOVÍ ČLENOVIA SSSCR (po 30.9.) UŽ NEHRADIA ČLENSKÉ ZA ROK 2004 !!!!!

Často sme sa počas leta pri práci v teréne stretávali s názorom:Uvažoval som už o členstve v SSSCR, ale dať tých 6 stovák za pár mesiacov ostávajúcich do konca roka sa mi vôbec neoplatí...Počkám si radšej až do nového roku a potom sa prihlásim!
Rozhodnutím predsedníctva SSSCR sme reagovali na podnet z radov našich potenciálnych členov, ktorí so vstupom do SSSCR chcú vyčkať až do začiatku nového roka.

03.09.2004

TLAČÍTKO <<NÁRODNÝ REGISTER>> OŽILO

Tak ako sme už avizovali web SSSCR na sklonku leta začína ožívať... Ak si v strome našej webstránky WWW.TOURISTGUIDES.SK kliknete teraz na \"NÁRODNÝ REGISTER\" zobrazí sa Vám základná maska vizuálu s lištami jeho funkcii!

28.08.2004

VYHLÁŠKA O SPRIEVODCOCH V CR

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)poverilo po dvoch okrúhlych stoloch rokovaní so zainteresovanými na tému práce sprievodcov CR v SR Slovenskú spoločnosť sprievodcov CR (SSSCR) a Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB) vypracovaním návrhu textu Vyhlášky komplexne riešiacej problematiku starostlivosti o účastníka cestovného ruchu.

12.08.2004

V SEPTEMBRI SPÚŠŤAME NÁRODNÝ REGISTER!!!!

V najbližších dňoch sa v poštových schránkach našich členov objaví obsielka s formulárom ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO DATABÁZI NÁRODNÉHO REGISTRA SPRIEVODCOV. Po doručení žiadostí začneme z ich obsahu plniť údaje národného registra. Prvá redakčná uzávierka je 1. septembra 2004!