08.01.2014

Januárové doškoľovacie aktivity

Prinášame Vám upresnené termíny januárových doškoľovacích aktivít. Veríme, že Vás témy zaujmú.
VSTUP NA PODUJATIA EXKLUZÍVNE LEN PRE ČLENOV SSSCR!!!
PODMIENKOU ÚČASTI JE UHRADENÉ ČLENSKÉ NA ROK 2014.

08.01.2014

8. JANUÁR 2014 - 4. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZVÄZU CESTOVNÉHO RUCHU SR

V bratislavskom hoteli CITY BRATISLAVA sa konalo 4. Valné zhromaždenie Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu bola v januári 2011 jedným zo spoluzakladateľov tejto strešnej profesijnej organizácie cestovného ruchu na Slovensku

22.11.2013

VOĽBY DO ORGÁNOV SSSCR - ZOZNAM - OHLÁSENÉ KANDIDATÚRY A NAVRHNUTÍ ZA KANDIDÁTOV

Počas 6. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 28. novembra, prebehnú voľby do Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revízne komisie na obdobie rokov 2013-2015

30.09.2013

4. OKTÓBER - BANSKÁ BYSTRICA = OTVÁRAME KURZ SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU

Staňte sa kvalifikovaným sprievodcom cestovného ruchu (CR) v kurze organizovanom priamo Slovenskou spoločnosťou sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR)!

15.09.2013

28. NOVEMBER 2013 - 6. KONFERENCIA SSSCR

V poradí už 6. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa bude konať v Bratislave, vo štvrtok 28. novembra 2013

11.07.2013

KURZY SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU OTVÁRAME UŽ V SEPTEMBRI!

Staňte sa kvalifikovaným sprievodcom cestovného ruchu (CR) v kurze organizovanom priamo Slovenskou spoločnosťou sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR)! Novú sériu kurzov otvárame už v septembri 2013

20.03.2013

5. APRÍLA OSLÁVIME X. VÝROČIE VZNIKU SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU

Písal sa 9. apríl roku 2003, keď sa v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave stretlo 35 nadšencov sprievodcovského remesla, aby po mesiacoch príprav na Ustanovujúcej schôdzi definitívne spečatili vznik Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu.

20.03.2013

ZAČÍNA SA JARNÁ SÉRIA DOŠKOĽOVACÍCH PREDNÁŠOK A ODBORNÝCH EXKURZIÍ

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pripravuje pre svojich členov aj tento rok celú radu doškoľovacích prednášok a odborných exkurzií.

21.02.2013

21. FEBRUÁR - OTVÁRAME KURZ SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU V BRATISLAVE

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) pripravila v rámci svojich vzdelávacích aktivít otvorenie ďalšieho z kvalifikačných kurzov SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU.

20.02.2013

23. FEBRUÁR - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV -- ZOZNAM PODUJATÍ

Aj v tomto roku sú pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov pripravené bezplatné prehliadky miest. Čaká nás 10. ročník tohto podujatia. Srdečne Vás pozývame!

13.02.2013

27. FEBRUÁR - STRETNUTIE SPRIEVODCOV V BARDEJOVE

Najbližšie stretnutie sprievodcov, zo série podujatí v regiónoch, sa bude konať v centre Horného Šariša

06.02.2013

KONALI SA TRADIČNÉ STRETNUTIA SPRIEVODCOV V REGIÓNOCH

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu aj v tomto roku pripravila sériu, dnes už tradičných, stretnutí so sprievodcami - našimi kolegami, či už členmi SSSCR ako aj nečlenmi v regiónoch Slovenska.

17.01.2013

23. FEBRUÁR = X. ROČNÍK AKCIE SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV NA SLOVENSKU

Podujatia na počesť Svetového dňa sprievodcov sa budú konať na Slovensku v sobotu 23. Februára 2013. Pre širokú verejnosť sú aj tento rok pripravené bezplatné tematické prehliadky miest.

17.01.2013

KURZ SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO V BRATISLAVE OTVÁRAME 21. FEBRUÁRA 2013

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) pripravuje v rámci svojich vzdelávacích aktivít aj v roku 2013 otvorenie kurzov SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU, akreditovaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

17.01.2013

NOVOU PREZIDENTKOU WFTGA SA STALA DOTERAJŠIA VICEPREZIDENTKA FELIZITAS WRESNNIK // NAJBLIŽŠIU KONFERENCIU WFTGA PRIVÍTA V ROKU 2015 PRAHA

V Macau sa práve skončila XV. konferencia Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA). Ústrednou témou tohto vrcholného stretnutia sprievodcov, ktorého sa zúčastnili delegáti z 32 krajín sa stala Úloha sprievodcov pri prezentácii historického dedičstva a kultúr.

11.01.2013

11. JANUÁR: ZAČALA 15. KONFERENCIA SVETOVEJ FEDERÁCIE ASOCIÁCII SPRIEVODCOV (WFTGA)

V Macau sa trojdňovým zasadnutím delegátov členských krajín začala v poradí už 15. Konferencia Svetovej asociácie federácii turistických sprievodcov. V nadväznosti na tento míting bude konferencia v dňoch 14.-18. januára pokračovať plenárnym zasadnutím, seminármi, prácou odborných skupín a voľbami prezídia WFTGA

08.01.2013

8. JANUÁR - 3. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZVÄZU CESTOVNÉHO RUCHU SR

V Bratislave sa dňa 8. januára 2013 konalo 3. Valné zhromaždenie Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky (VZ ZCR SR), ktorým bolo zavŕšené dvojročné obdobie od vzniku tejto vrcholnej profesijnej organizácie cestovného ruchu.

05.01.2013

14. JANUÁR 2013 = SSSCR BUDE PREZENTOVAŤ SLOVENSKO NA VÝSTAVE CMT V STUTTGARTE!

Výstava CMT (Caravan - Motorboot - Turismus), ktorá sa bude konať v dňoch 12.-20. januára na výstavisku v Stuttgarte, je najväčším podujatím svojho druhu v Nemecku, a jedným z najväčších aj v celosvetovom meradle. Počas najbližšieho ročníka výstavy sa návštevníkom predstaví viac ako 2000 vystavovateľov z celého sveta. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) sa zúčastní výstavy v rámci národnej expozície Slovenska v stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR).

21.12.2012

VINŠUJEME VÁM KRÁSNE SVIATKY....

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu praje všetkým svojim členom, klientom, partnerom a sympatizantom radostné a veselé prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v Novom roku 2013!

21.12.2012

KURZY SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO OTVÁRAME V FEBRUÁRI 2013

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) pripravuje v rámci svojich vzdelávacích aktivít aj v roku 2013 otvorenie kurzov SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU, akreditovaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.