05.03.2020

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SSSCR 23. NOVEMBRA 2017

Počas 8. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 23. novembra, prebehnú voľby do Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR na obdobie rokov 2017-2019.
UPRAVENÉ 21.NOVEMBRA 2017

Do funkcií Predsedníctva (7 členov = predseda + 6 členov) a Kontrolnej a revíznej komisie (3 členovia) Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) pre najbližšie obdobie rokov 2017 až 2019 boli do termínu uzávierky, ktorou bola polnoc 18. novembra 2017, ohlásené a v prípade návrhu iným členom následne potvrdené tieto kandidatúry:

KANDIDÁT NA PREDSEDU SSSCR

Mgr. Marián BILAČIČ - vlastná kandidatúra + 4 návrhy inou osobou


KANDIDÁTI NA ČLENA PREDSEDNÍCTVA SSSCR (v abecednom poradí):

Ing. arch. Juraj BERDIS, PhD. - 3 návrhy inou osobou

Mgr. Michal MACHÁČ - 1 návrh inou osobou

Peter MALASCHITZ - 3 návrhy inou osobou

Ing. Viera MASARYKOVÁ - 2 návrhy inou osobou

Peter ŠTÚHL - 2 návrhy inou osobouKANDIDÁTI NA ČLENA KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE SSSCR (v abecednom poradí):

Ing. Milan BLECHA - 2 návrhy inou osobou

Ing. Vladimír KRÁLOVIČ - vlastná kandidatúra + 2 návrhy inou osobou

Ing. Jana ŠEBESTOVÁ - 1 návrh inou osobou

******