05.03.2020

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SSSCR 14. NOVEMBRA 2019

Počas 9. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 14. novembra, prebehnú voľby do Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR na obdobie rokov 2019-2021.

Do funkcií Predsedníctva (7 členov = predseda + 6 členov) a Kontrolnej a revíznej komisie (3 členovia) Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) pre najbližšie obdobie rokov 2019 až 2021 boli do termínu uzávierky, ktorou bola polnoc 12. novembra 2019, ohlásené a v prípade návrhu iným členom následne potvrdené tieto kandidatúry:

KANDIDÁT NA PREDSEDU SSSCR

Mgr. Marián BILAČIČ - vlastná kandidatúra + 3 návrhy inou osobou


NAVRHNUTÍ KANDIDÁTI NA ČLENA PREDSEDNÍCTVA SSSCR (v abecednom poradí):

Ing. arch. Juraj BERDIS, PhD. - 3 návrhy inou osobou JUDr. Petra KASANOVÁ - 1 návrh inou osobou

Ing. Juraj KEREKEŠ - 3 návrhy inou osobou

PhDr. Anna LEŠKOVÁ - 1 návrh inou osobou

Mgr. Michal MACHÁČ - 3 návrh inou osobou

Peter MALASCHITZ - 3 návrh inou osobou

Ing. Viera MASARYKOVÁ - 2 návrhy inou osobou

Peter ŠTÚHL - 2 návrhy inou osobouNAVRHNUTÍ KANDIDÁTI NA ČLENA KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE SSSCR (v abecednom poradí):

Ing. Milan BLECHA - 2 návrhy inou osobou

Ľubica GAŽOVÁ - 2 návrhy inou osobou

Mgr. Mária HORNÍKOVÁ - 2 návrhy inou osobou

Ing. Vladimír KRÁLOVIČ - vlastná kandidatúra + 2 návrhy inou osobou

Zlatica KUBIČEK - 1 návrh inou osobou

Ing. Jana ŠEBESTOVÁ - 2 návrhy inou osobou

******