06.02.2022

ZAČALA SA XIX. SVETOVÁ KONFERENCIA SPRIEVODCOV WFTGA

Svetová federácia asociácii turistických sprievodcov (WFTGA) vznikla v roku 1985 a jej vrcholným podujatím je Svetová konferencia ktorá sa koná každé 2 roky.

IMG SRC="https://www.ssscr.sk/storage/OBRÁZKY/HYBRID s domom.jpg" Dnes sa začína dlho očakávaná Svetová konferencia sprievodcov,
XIX. Svetová konferencia sprievodcov sa mala pôvodne konať už pred rokom v Novom Sade. Žiaľ pandemická situácia vôbec nepriala a tak sa nestretneme v Srbsku ani v odloženom termíne tento rok...
V dňoch 6.-10. februára sa uskutočňuje ako náhrada za Novi Sad hybridné Valné zhromaždenie WFTGA v Madride.
SSSCR sa rozhodla pre virtuálnu formu účasti - budeme teda pritom prostredníctvom Zoomu!
O aktuálnom dianí budeme priebežne informovať.

SSSCR je členom WFTGA od roku 2004 a predstavitelia SSSCR sa v doterajšej histórii zúčastnili Svetových konferencii v rokoch:
2005 Melbourne, 2007 Káhira, 2009 Kuta - Bali, 2011 Tallin, 2015 Praha a 2019 Tbilisi.