05.03.2020

*** VÝZVA PREDSEDNÍCTVA SSSCR ****

Predsedníctvo SSSCR pri pravidelnej piebežnej kontrole listinných dokladov matriky členskej základne zistilo, že časť našich členov žiaľ ešte stále:
1. nedoručila SSSCR - fotokópiu OSVEDČENIA
2. neuhradila SSSCR - členské za rok 2004

Vážené kolegyne a kolegovia!
Touto cestou Vás vyzývame k urýchlenému doplneniu chýbajúcich materiálov, resp. k úhrade členského.

predsedníctvo SSSCR