05.03.2020

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SSSCR PRE ROKY 2019-2021

Účastníci 9. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, konanej 14.novembra v Bratislave, zvolili členov Predsedníctva a Kontrolnej a revíznej komisie pre obdobie rokov 2019-2021.

Za členov Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR boli zvolení:

PREDSEDNÍCTVO SSSCR

PREDSEDA SSSCR

Mgr. Marián BILAČIČ


ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA SSSCR
(v abecednom poradí)

Ing. arch. Juraj BERDIS, PhD
JUDr. Petra KASANOVÁ
PhDr. Alena LEŠKOVÁ
Mgr. Michal MACHÁČ
Ing. Viera MASARYKOVÁ
Peter ŠTÚHL


KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA SSSCR
(v abecednom poradí)

Ing. Milan BLECHA
Mgr. Mária HORNÍKOVÁ
Ing. Vladimír KRÁLOVIČ