05.03.2020

VYHLÁSENIE SSSCR K TÉME "BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI"

Dnes v médiách zarezonovala téma, ktorá tu v podobe šumov žije už po niekoľko mesiacov a vrie najmä v posledných týždňoch. Avizované nové podujatie pod názvom KORUNOVAČNÝ TÝŽDEŇ ktoré organizuje mesto Bratislava sa reálne zhmotnilo no teraz už pod názvom BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI. Čudné, že? Pretože v Bratislave už od roku 2003 máme KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI ktoré organizuje Miro Vetrík

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu konštatuje:
- Udržať akékoľvek podujatie v dnešných časoch na scéne 14 rokov je úctyhodný výkon. Takýto počin si zaslúži nielen našu patričnú vďaku, ale i úctu a obdiv. Ten kto si to aspoň raz skúsil vie, koľko času a energie zhltne príprava takejto akcie.
- Tradičné KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI, organizované Mirom Vetríkom sa stali podujatím, ktoré aj oblastná organizácia cestovného ruchu BRATISLAVA TOURIST BOARD (BTB) dlhodobo označuje za top tému a vlajkovú loď ponuky Bratislavy.
- Akékoľvek podujatie dospeje skôr či neskôr do fázy kedy je možná a zrejme asi aj žiaduca inovácia. Logickou formou inovácie podujatia je jeho rozšírenie o aktivity v synergii nových subjektov a partnerov. Prečo nie! Problém teda nestojí ÁNO či NIE? Problém tkvie v tom AKO? = pretože myšlienka robiť korunovačné slávnosti \"natvrdo úplne bez\" Mira Vetríka je totálne scestná.To čo sa najskôr javilo ako nedorozumenie má dnes zjavne pečať nekalých praktík!

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu vníma postup a aktivity mesta Bratislava ako nehanebné a nehorázne, pretože:
- zjavne a účelne parazituje na formáte podujatia ktoré vytvoril niekto iný
- na prezentačnú kampaň nasadilo vizuál nápadne podobný tomu ktorý od roku 2003 používajú tradičné Korunovačné slávnosti ktoré organizuje Miro Vetrík.

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je presvedčená, že úlohou oblastnej organizácie CR je spájať (a nie rozdeľovať) jednotlivé subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu.

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu odporúča všetkým svojim členom
- pokiaľ už boli angažovaní alebo budú oslovení aby sa ako sprievodcovia zapojili do tematických prehliadok podujatia BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI, aby starostlivo zvážili či svojou účasťou chcú podporiť podujatie ktorého vznik sprevádzajú nekalé praktiky a ťahy priečace sa zásadám elementárnej úcty a slušnosti...