28.11.2021

VIRTUÁNY TÝŽDEŇ SVETOVEJ FEDERÁCIE SPRIEVODCOV (WFTGA)

V dňoch 22.-25. novembra prebehla séria on-line mítingov VITUAL WEEK WFTGA. Počas desiatky on-line mítingov sa diskutovalo nielen o tvrdých dopadoch Covidovej krízy, ale predovšetkým o riešeniach a nevyhnutných opatreniach potrebných pre reštart cestovného ruchu.

Na neformálne diskusné a klubové stretnutia nadviazalo plenárneho zasadnutia členských štátov. Jeho grémium prijalo definitívne rozhodnutie, že 19. Svetová konferencia sprievodcov v Novom Sade, presunutá na február 2022 (pôvodne plánovaná na február 2021) sa neuskutoční v režime FACE TO FACE. Nahradí ju plne digitálny formát zasadnutia. V hre je aj možnosť rozšíriť on-line zasadnutia o kontinentálne hub mítingy.