12.03.2024

TÝŽDEŇ V ZNAMENÍ SPOLUPRÁCE A PRACOVNÝCH ROKOVANÍ

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je už viac ako 20 rokov aktívna v rámci kooperácie v cestovnom ruchu. Preferujeme vecný a konštruktívny dialóg vo vzťahu k autoritám, profesijným zväzom, vedeckej i podnikateľske obci.

11. marca sme v rámci spolupráce s Ekonomickou fakultou univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zrealizovali pilotnú prednášku určenú študentom cestovného ruchu na tému STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA V CESTOVNOM venovanú profesiám sprievodca cestovného ruchu, delegát, vedúci zájazdu, animátor...
V priebehu tohto týždňa nás čaká rokovanie o aktuálnych témach, situácii a vývoji v segmente sprievodcovských služieb so zástupcami Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a agentúr.
Rovanko sa proaktívne zapájame do ožehavej problematiky pohybu turistických autobusov v Bratislave a čaká nás stretnutie s zástupcom dopravnej komisie.