22.01.2021

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV 2021

21. február je Medzinárodných dňom turistických sprievodcov. Svetová federácia asociácii turistických sprievodcov (WFTGA) vznikla pred 35 rokmi - 21. februára 1985. Dnes združuje viac 250000 kvalifikovaných sprievodcov vo viac ako 100 krajín celého sveta. Bezplatné prehliadky miest sa pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov konajú od roku 1987. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) je členom WFTGA a podujatie s názvom Svetový deň sprievodcov koordinuje na Slovensku od roku 2004. V tomto roku nás čaká v poradí už 18. ročník.

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, ako národný koordinátor podujatia na Slovensku, vyhlasuje termín konania SOBOTA 27. FEBRUÁR 2021.

Viac informácii o pripravovaných podujatiach budeme zverejňovať priebežne.