05.03.2020

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV 2015 - PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI

Aj v poradí dvanásty ročník, dnes už tradičného podujatia, SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV sa stretol s veľkým záujmom našej verejnosti. Podujatia na počesť Svetového dňa sprievodcov sa na Slovensku konajú od roku 2004 a pripomíname si nimi vznik Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA). Svetová organizácia sprievodcov v tomto roku oslávila 30. výročie svojho vzniku (vznikla 21. februára 1985) a dnes v 70 krajinách sveta združuje viac ako 150000 kvalifikovaných sprievodcov

Koordinátorom tohoto podujatia na Slovensku je tradične Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu - člen Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov (WFTGA).
Svoju účasť tento rok (do dátumu uzávierky 12. februára) oznámilo 10 miest.

Uvádzame prehľad podujatí a ich celkovej návštevnosti a počtu sprievodcov ktorý sa zapojili podľa jednotlivých miest:

V roku 2015 sa celkovo na podujatiach počas Svetového dňa sprievodcov na Slovensku v 10 mestách zúčastnilo 2658 osôb ktorým svoje bezplatné služby ponúklo 39 sprievodcov.
A to konkrétne:

NEDELA, 15. FEBRUÁR 2015

ŠAĽA - 30 osôb a 1 sprievodca

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PIATOK, 20. FEBRUÁR 2015

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - 160 osôb a 3 sprievodcovia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SOBOTA, 21. FEBRUÁR

BANSKÁ BYSTRICA - 387 osôb a 7 sprievodcov

BARDEJOV - 37 osôb a 1 sprievodca

BRATISLAVA
(podujatia 21. a 22. 02.) - 450 osôb a 8 sprievodcov

DOLNÝ KUBÍN - 50 osôb a 3 sprievodcovia

KOŠICE - 400 osôb a 3 sprievodcovia

MARTIN - 80 osôb a 3 sprievodcovia

NITRA - 150 účastníkov a 2 sprievodcovia

SKALICA - 764 osôb a 6 sprievodcov

TRNAVA - 150 účastníkov a 1 sprievodca


Za uplynulých 12 ročníkov sa na Slovensku do akcie zapojilo celkovo:
17 miest a 631 sprievodcov
Celková návštevnosť podujatí dosiahla úctyhodnodný počet 19608 osôb.


Naše uznanie a úprimná vďaka patrí najmä sprievodcov ako aj všetkým ostatným subjektom, ktor-í/-é v tento deň poskytli svoje služby bez nároku na odmenu a zároveň umožnili bezplatný vstup do svojich priestorov návštevníkom podujatí pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov.
Ďakujeme!