05.03.2020

SUSEDSKÉ STRETNUTIE V BUDAPEŠTI

So zástupcami maďarskej národnej asociácie sprievodcov cestovného ruchu - Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ) sa stretávame na rôznych odborných fórach už viac ako desaťročie. Historicky prvé oficiálne bilaterálne stretnutie vrcholných predstaviteľov národných organizácii kvalifikovaných sprievodcov Maďarska (MISZ) a Slovenska (SSSCR) sa uskutočnilo v Budapešti 19. januára 2018.

Nová predsedkyňa MISZ (Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége) pani Éva Caesar a jej tím vidia budúcnosť našej profesie rovnakou optikou ako SSSCR - teda v širokej kooperácii krajín podunajského regiónu.

Počas pracovného stretnutia sme spoločne skonštatovali, že maďarskí a slovenskí kvalifikovaní sprievodcovia vo svojich krajinách čelia v podstate identickým problémom a výzvam. Spoločne nám sužujú život nekvalifikovaní sprievodcovia, nekalé obchodné praktiky či zneužívanie dominantného postavenia operátormi. Rovnako citeľná je generačná obmena v sprievodcovských komunitách, či zmena spotrebiteľského správania návštevníkov.

Predseda SSSCR Marián Bilačič, ktorý je zároveň regionálnym reprezentantom WFTGA (Svetová federácia asociácii turistických sprievodcov) pre Strednú Európu, odprezentoval ciele a aktivity WFTGA. Je dosť možné, že maďarských kolegov už čoskoro privítame v svetovej rodine sprievodcov združených vo WFTGA!SUSEDSKÉ STRETNUTIE - BUDAPEŠŤ, 19. JANUÁR 2018
Na fotografii zľava - Marián Bilačič (predseda SSSCR), Éva Caesar (predsedkyňa MISZ), Ádám Botta (vedúci sekretariátu MISZ), Peter Štúhl (člen Predsedníctva SSSCR)