05.03.2020

STRETNUTIE SPRIEVODCOV V POPRADE

V pondelok, 26. januára 2004, sa z iniciatívy členov SSSCR v Poprade konalo stretnutie sprievodcov pôsobiacich v regióne Spiš a Tatry. Vysoká účasť milo prekvapila organizátorov a podľa názoru viacerých prítomných sa jednalo zrejme asi o najväčšie stretnutie sprievodcov pod Tatrami v novodobej histórii sprievodcovstva na Slovensku.

Viac ako päť desiatok sprievodcov z celého regiónu, ktorým osud stavu sprievodcov nie je ľahostajný, si našlo cestu do kongresovej sály hotela SATEL. Podujatie, ktoré moderovala podpredsedníčka SSSCR, pani Jaroslava Rajecová, otvoril krátkou prezentáciou cieľov a aktivít SSSCR
predseda SSSCR, Mgr. Marián Bilačič.
V následnej diskusnej časti podujatia vystúpilo viacero rečníkov. Najväčšiu pozornosť prítomných si iste zaslúžila a širokú diskusiu vyvolala požiadavka priamo formulovaná pani Beatou Kelemenovou týkajúca sa modelu pre vytvorenie národné prostredia výkonu práce sprievodcov v SR: teda do dnešného dňa ako-tak v praxi zaužívaný a ešte z dôb minulých pretrvávajúci model 1+1 (Bratislava + SR) nahradiť systémom 1+2 (Bratislava + Tatry/Spiš + SR), a aj týmto spôsobom tak zvýrazniť turistický význam Tatier a Spiša.
Prítomní sa jednoznačne zhodli na jasnej potrebe kreovať regionálne združenie sprievodcov a vzápätí sa po prvýkrát zišiel aj šesťčlenný prípravný výbor. O aktivitách sprievodcov pod Tatrami Vás budeme radi priebežne informovať.