29.02.2024

SSSCR UKONČILA ČLENSTVO V BRATISLAVA TOURIST BOARD

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu považuje združovanie a kooperáciu subjektov v cestovnom ruchu za kľúčovú a nevyhnutnú pre úspech a dobré fungovanie destinácie. Preto sa naše profesijné združenie už pri zrode BTB stalo jej oduševneným aktívnym členom. Žiaľ pomery ktoré dlhodobpanujú v tejto organizácii nás len utvrdzujú v tom, že BTB sa opakovane spreneveruje svojemu poslaniu

S ľútosťou musíme skonštatovať, že BTB si ani za viac ako desaťročie nedokázala vybudovať vážnosť a rešpekt vo vzťahu k predstaviteľom mesta. Primárnou príčinou sú ľudia, ich činy a postoje. Významnú časť zodpovednosti za tento stav nesú práve osoby ktoré sedeli/sedia v Predstavenstve BTB, či už ako poslanci, alebo ako zástupcovia komôr – vrátane Vás terajšieho predsedu Predstavenstva BTB.
Predsedníctvo SSSCR na svojom poslednom riadnom zasadnutí po zvážení všetkých faktov rozhodlo ukončiť členstvo SSSCR v BTB ku 29. februáru 2024.
Výhrady voči fungovaniu BTB sme opakovane verejne vznášali už dávno pred Covidom. Poukazovali sme na to, že BTB sa zjavne spreneveruje jej poslaniu a neháji záujmy subjektov cestovného ruchu. Naše námietky sme vzniesli voči podivnému opakovanému financovaniu podujatí členov (napr. maratón) dokonca aj aktivít nečlenov BTB (Pátrač Tino, koncerty...). Nápad nechať vyrobiť a zaplatiť produktové videá pre časť členov vnímame ako vedomé poskytnutie neprimeranej konkurenčnej výhody. Mementom sú meetpointy ktoré ani po 4 rokoch nestoja. Je toho podstatne viac...
Naše výhrady si nik nevzal k srdcu. Áno, dopravní asistenti na hrade sú prínosom. Problém s dopravou sa začal už v roku 2020 (zákaz vjazdu pre autobusy na Palisády) a pokračuje dodnes. Je to presný obraz bezzubej činnosti Predstavenstva BTB a najmä Vás ako lídra. Nespokojnosť je dnes cítiť už v celej členskej základni BTB!
Dospeli sme žiaľ k názoru, že BTB je nereformovateľná organizácia, ktorá opakovane zlyhala a premárnila svoj potenciál. SSSCR tu nebude robiť krovie. Je scestné ďakovať za to, že Vašu prácu robíte dnes možno menej zle ako včera. SSSCR odchádza, pretože štýl práce Predstavenstva a celej BTB, či už v terajšom alebo inom mierne inovovanom zložení nám totiž nedáva víziu na zmenu v smerovaní BTB...