05.03.2020

SSSCR SA STANE ČLENOM BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU (BTB)

Účastníci 7. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, v zmysle Stanov SSSCR, vyslovili 19. novembra 2015 jednomyseľný súhlas pre vstup SSSCR ako kolektívneho člena do BTB.

Napĺňa sa tým pôvodný zámer SSSCR, stať sa kolektívnym členom BTB, ktorý SSSCR mala už pri samotnom vzniku Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) v roku 2011.
Ten sa však pred štyrmi rokmi, pre vtedy bližšie nešpecifikované prekážky pre vstup SSSCR ako kolektívneho člena do BTB, žiaľ nepodarilo naplniť.
SSSCR už iniciovala všetky nevyhnutné formálne úkony potrebné pre vznik členstva.