05.03.2020

SSSCR na TOUR Košice!

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa po turistickom veľtrhu SLOVAKIATOUR (15.-18. januára 2004) v Bratislave predstaví
aj na výstave TOUR 22.-24. januára 2004 v metropole Východu.

Vďaka ústretovosti Domu techniky v Košiciach sa SSSCR bude môcť prezentovať aj predstaviteľom odbornej a sprievodcovskej verejnosti
v Košiciach. Okrem prezentácie SSSCR formou stánku vystúpi predseda SSSCR Mgr. Marián Bilačič aj v rámci odborného sprievodného programu.
Ústredným mottom seminára konaného v rámci TOUR 2004 je
CESTOVNÝ RUCH NA SLOVENSKU - NOVÉ MOŽNOSTI PODNIKANIA.
Podujatie začína 23. januára 2004 v Dome techniky Košice o 9.00 hod.
Srdečne pozývame do Košíc všetkých našich členov, sympatizantov či zvedavcov z Východu Slovenska.

Cesta vpred vedie cez regióny, teda cez miesta kde naozaj sprievodcovia žijú a pracujú!

Určite to teda nebude posledná spanilá jazda v roku 2004 medzi Vás kolegovia a kolegyne!

Pre všetkých sprievodcov z pod Tatrier máme nasledovnú informáciu:

Pozvánka na stretnutie sprievodcov CR pôsobiacich v Tatrách
SSSCR - regionálne združenie v Poprade pozýva srdečne všetkých sprievodcov cestovného ruchu pracujúcich, a to nielen, v podtatranskom regióne na pracovno-informačné stretnutie, ktoré sa koná

v pondelok, 26.januára 2004 o 15.00 hodine
v kongresovej sále hotela SATEL v Poprade.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!