05.03.2020

SSSCR MÁ UŽ 100 ČLENOV !

Milé kolegyne a kolegovia! Presne po 11 mesiacoch existencie sa počet členov SSSCR prehupol ponad magickú hranice 100 členov.

Našou členkou s poradovým číslom členského preukazu SSSCR R-0100
sa stala SVETLANA MIKÁČOVÁ z Martina.