05.03.2020

SLOVAKIATOUR 2017 - 26.-29. JANUÁR 2017

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa bude opäť, tak ako aj po minulé roky, prezentovať na salóne cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2017.

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa predstaví odbornej a laickej verejnosti počas výstavy ITF SLOVAKIATOUR v dňoch 26. - 29. januára 2017 v Bratislave.

SSSCR NÁJDETE V HALE B1 - stánok 308


Vystavujeme tradične v spoločnej expozícii Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky.

Budeme sa tešiť, ak nás navštívite počas konania výstavy.

SSSCR

SLOVAKIATOUR 2017.jpg