05.03.2020

REDISIGN WEBSTRÁNKY - MIGRÁCIA NA NOVÚ PLATFORMU

Vážení priatelia, doba sa mení a my sa meníme s ňou! V januári spúšťame avizovanú migráciu webstránky www.ssscr.sk alias www.touristguides.sk na novú platformu.

Nová verzia webstránky sa najmarkatnejšie prejaví zmenou vizuálu. Nejde však len o facelifting! Po migrácii na novú platformu naša webstránka ponúkne, tak ako pre členov, tak i verejnosť, nové sekcie a funkcie.