05.03.2020

PRVÉ HMÝRENIE MOZGOV

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu štartuje tradičnú sériu jesenných podujatí určených pre členov SSSCR. Ako prvé podujatie nás čaká 1. HMÝRENIE MOZGOV.

O ČO IDE?

Tento formát podujatia pozostáva z moderovanej diskusie s cieľom:
- DETEGOVAŤ JAVY A PROBLÉMY S KTORÝMI SA V NAŠEJ PRÁCI STRETÁVAME
- IDENTIFIKOVAŤ ICH PRAVÉ PRÍČINY
- ANALYZOVAŤ ICH NÁSLEDKY A DOPADY
- HĽADAŤ ÚČINNÉ RIEŠENIA
- PODELIŤ SA O VLASTNÉ SKÚSENOSTI A PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

MODERÁCIA: MÁRIA HORNÍKOVÁ a MARIÁN BILAČIČ

Výstupy tohto podujatia zužitkujeme v našej asociačnej činnosti!