30.01.2021

PREHĽAD PODUJATÍ NA MESIACE JANUÁR - FEBRUÁR

SPRÁVA BOLA UPRAVENÁ 5/2 2021
V rámci Akadémie Janky Pätoprstej sme v roku 2021 pre našich členov pripravili sériu atraktívnych vzdelávacích programov a podujatíi.

V mesiaci január sme zrealizovali nasledovné podujatia:

14. JANUÁR - NA KUS REČI 3 - ČO NÁM DAL ROK 2020?
- spoločné obhliadnutie sa za uplynulým rokom
Moderoval Marián Bilačič
18. JANUÁR: ON-LINE PREDNÁŠKA - DIGITAL 4.0. - SPRIEVODCA V DIGITÁLNEJ ĚRE 1 (premiéra)
- pilotná odborná on-line prednáška o využívaní aplikácii v práci sprievodcov cestovného ruchu
Prednášal Marián Bilačič
19. JANUÁR: ON-LINE PREDNÁŠKA - DIGITAL 4.0. - SPRIEVODCA V DIGITÁLNEJ ĚRE 1 (repríza)
pilotná odborná on-line prednáška o využívaní aplikácii v práci sprievodcov cestovného ruchu - v rámci série webinárov FÓRUM CR SR
Prednášal Marián Bilačič
27. JANUÁR - NA KUS REČI 4 - TIPY A TRIKY - Ad: SPRIEVODCA V DIGITÁLNEJ ĚRE 1
diskusia a výmena skúseností voľne nadväzujúca na prednášku SPRIEVODCA V DIGITÁLNEJ ĚRE 1.
Debatu o tom ako pri práci sprievodcu efektívne používať aplikácie, weby, sociálne siete a knižné zdroje informácii moderovala Majka Horníková

FEBRUÁR 2021:
V mesiaci február sme pripravili nasledovné programy:

04. FEBRUÁR - SPRIEVODCA V DIGITÁLNEJ ÉRE 2 - Virtuálna príprava na sprevádzanie
odborná prednáška s diskusiou zameraná na kreatívne a inovatívne metódy v práci sprievodcov
prednášal Marián Bilačič


+++ PRIDÁVAME NOVÉ PODUJATIE!!! +++
10. FEBRUÁR - KOLO, KOLO MLYNSKÉ - tradičné zimné sprievodcovské stretnutie, len tentokrát tak trochu v netradičnej forme
Neformálna výmena skúseností a zážitkov pod mottom: TAK SA TO NEJAK ZOMLELO!
moderuje maestro život

18. FEBRUÁR - CZECH TRIP 2020 alebo 4 letné týždne na potulkách v Českej republike
Majka Horníková porozpráva o tom, ako (paradoxne vďaka nedostatku práce, zájazdov a iných cestovateľských možností) minulé leto využila čas
na spoznávanie Čiech.

22.-26. FEBRUÁR - TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
séria prednášok a diskusií určená pre laickú tak ako i odbornú verejnosť pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov
Viac informácii prinesieme priebežne.

ĎALEJ PRIPRAVUJEME:

sériu on-line prednášok, diskusií a prezenčných terénnych cvičení a odborných exkurzii.
Viac informácii prinesieme priebežne.