21.08.2020

PREHĽAD NAJBLIŽŠÍCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT - SEPTEMBER - OKTÓBER 2020

V rámci Akadémie Janky Pätoprstej sme pre našich členov pripravili nasledovné terénne cvičenia a exkurzie.

Pre našich členov sme pripravili nasledovné podujatia:

02. SEPTEMBER - NÁRODNÝ SALÓN VÍN
odborná exkurzia

21. SEPTEMBER - ŽILINA
terénne cvičenie

30. SEPTEMBER - 01. OKTÓBER - MORAVSKÉ SLOVÁCKO
terénne cvičenie

ĎALEJ PRIPRAVUJEME:

OKTÓBER -> ORAVA
(dvojdenné terénne cvičenie)

a mnohé iné podujatia