22.05.2020

PREHĽAD NAJBLIŽŠÍCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT - MÁJ/JÚN/JÚL 2020

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu v rámci Akadémie Janky Pätoprstej pokračuje v doškoľovacích aktivitách.

SPRÁVA UPRAVENÁ 20.6.2020

Pre našich členov sme pripravili nasledovné podujatia:

28. MÁJ - VYUŽÍVANIE PRIESTORU - ON-LINE PREDNÁŠKA
prednáša Marián BIlačič

01. JÚN - CESTOVATEĽSKÉ KINO - SRÍ LANKA - (KLUBOVÉ STRETNUTIE)
o svoje zážitky sa podelí Marcel Šmátrala

15. JÚN - SPRIEVODCA V POHYBE - ON-LINE PREDNÁŠKA
prednáša Marián BIlačič

16. JÚN - CESTOVATEĽSKÉ KINO - MALÉ ANTILY - (KLUBOVÉ STRETNUTIE)
o svoje zážitky sa podelí Marcel Šmátrala

22. JÚN - NEMČINA V CESTOVNOM RUCHU - ON-LINE PREDNÁŠKA
špecifiká nemeckého jazyka - aplikovaná prednáška

01. JÚL - JEDENSPEIGEN-DÜRNKRUT-MARCHEGG = MORAVSKÉ POLE 2
terénne cvičenie

ĎALEJ PRIPRAVUJEME:

-> PEZINOK - TOTAL
(terénne cvičenie)

a mnohé iné podujatia