12.09.2022

PREHĽAD DOŠKOĽOVACÍCH PODUJATÍ NA MESIAC SEPTEMBER

Na september sme v rámci doškoľovacích podujatí Akadémie Janky Pätoprstej pripravili nasledovné podujatia

SEPTEMBER

22/09. 19:00 hod. - SPRIEVODCOVSKÝ MLYN - ŠPECIÁL
- relácia SLNEČNICE PRE JANKU
reláciu vo forme kolektívnej spomienky odvysielame pri príležitosti nedožitých 60. narodenín našej vzácnej kolegyne Dr. Janky Pätoprstej
Podujatie je otvorené pre širokú sprievodcovskú verejnosť

SPRIEVODCOVSKÝ MLYN špeciál - SLNEČNICE PRE JANKU
LINK: https://us02web.zoom.us/j/87498554357?pwd=SDM0V3R4TzhZVzdUQUphNmNpQXU1QT09

Meeting ID: 874 9855 4357
Passcode: 368728


27/09. 19:00 hod. - V BODE ZLOMU
- ako ďalej v službách starostlivosti o klienta v cestovnom ruchu
Reláciu vysielame pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu
Podujatie je určené aj pre odbornú verejnosť

ĎALEJ PRIPRAVUJEME

OKTÓBER

JUŽNÁ MORAVA
- dvojdenné terénne cvičenie

Zmena programu vyhradená!

Tešíme sa na stretnutia s Vami!