02.06.2021

PREHĽAD DOŠKOĽOVACÍCH PODUJATÍ NA MESIAC JÚN

V rámci Akadémie Janky Pätoprstej sme pre našich členov na jún 2021 pripravili sériu atraktívnych vzdelávacích programov a podujatí...

SPRÁVA BOLA UPRAVENÁ 24/6 2021

Po sérii on-line podujatí sa Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu rozhodla zrealizovať sériu prezenčných podujatí v off-line režime.

Časť podujatí otvárame opäť aj pre nečlenov, obzvlášť pre odbornú verejnosť!

TU JE PREHĽAD PODUJATÍ SSSCR v rámci jarnej edície doškoľovacích aktivít a podujatí:

JÚN 2021:

03. - 05. JÚN - POST COVID PROTOKOL PRE SPRIEVODCOV (on-line)
- špecializované školenie v gescii Slovenského Červeného kríža

09. JÚN - ZLATO Z BOŠÁCEJ alebo tekutá história Slovenska (1)
tematická exkurzia spojená s prezentáciou tradičného výrobku

13. JÚN o 14:00 LUCKY 13 špeciál - časť 4 = MOSTY MEDZI MESTAMI part 2: BRATISLAVA
Neformálna konverzácia sprievodcov v anglickom jazyku s celosvetovou účasťou - tentokrát s krátkou prehliadkou Primaciálneho paláca v Bratislave.
TOTO PODUJATIE JE OTVORENÉ AJ PRE ZÁUJEMCOV ZO ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Moderuje: Marián Bilačič

23. JÚN - BRATISLAVSKÉ PRECHÁDZKY - PREDBRÁNIE MICHALSKEJ BRÁNY
Známe bratislavské zákutia v novom svetle.
Odborný lektorát: biskup Jozef Haľko

REGIONÁLNE STRETNUTIE V KOŠICIACH PRESUNUTÉ NA JESEŇ
(pôvodne bolo plánované ako súčasť Terénneho cvičenia KOŠICE-ZEPLÍN-TOKAJ)

TERÉNNE CVIČENIE: KOŠICE-ZEMPLÍN-TOKAJ PRESUNUTÉ NA JESEŇ


28.-29. JÚN - TERÉNNE CVIČENIE: ŠTÚROVO - DUDINCE - BRHLOVCE - LEVICE PRESUNUTÉ NA JESEŇ


30. JÚN - MLYN 4 - NA KUS REČI ŠPECIÁL - AHOJ LETO

- tradičný pokec obohatený o populárny KAHOOT KVÍZ
TOTO PODUJATIE JE OTVORENÉ AJ PRE ZÁUJEMCOV ZO ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Moderuje: Marián Bilačič

PODUJATIA LUCKY 13 A MLYN 4 SÚ OTVORENÉ AJ PRE VEREJNOSŤ.
OSTATNÉ PODUJATIA SÚ URČENÉ EXKLUZÍVNE PRE ČLENOV SSSCR!


ĎALEJ PRIPRAVUJEME:

sériu on-line prednášok, diskusií a prezenčných terénnych cvičení:
MORAVSKÉ SLOVÁCKO // BANSKÁ ŠTIAVNICA // ORAVA //

Viac informácii prinesieme priebežne.

Zmena programu vyhradená!