05.03.2020

Prehľad doškoľovacích akcií na mesiac JANUÁR 2017

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu ponúka svojim členom každoročne pestrú paletu podujatí. Nebude tomu inak ani v tomto roku! Tu je avízo na januárové podujatia cyklu doškoľovacích aktivít. SPRÁVA UPRAVENÁ 10.1.2017

10. január - CESTOVATEĽSKÉ KINO - IRÁN *
O svoje cestovateľské zážitky a skúsenosti sa s nami podelí Eva Brendlová


17. január - CESTOVATEĽSKÉ KINO - MALTA *
O svoje cestovateľské zážitky a skúsenosti sa s nami podelí Eva Brendlová


19. január - REGIONTOUR BRNO
- celodenná návšteva odborného veľtrhu cestovného ruchu
koordinátor akcie: Marián Bilačič


január - POZDĹŽ BÝVALEJ ŽELEZNEJ OPONY I. - PETRŽALKA A KITTSEE
- terénne cvičenie/exkurzia
koordinátor akcie: Marián Bilačič


24. január - CESTOVATEĽSKÉ KINO - KUBA *
O svoje cestovateľské zážitky a skúsenosti sa s nami podelí Juraj Berdis


* Miesto konania prednášok tak ako už tradične: Ústav manažmentu STU, Bratislava - Vazovova 5

Viac informácii o podujatiach zasielame v rámci internej informačne zbernice

Prednášky a exkurzie sú exkluzívne len pre členov SSSCR!


ĎALEJ PRE VÁS PRIPRAVUJEME (AJ MIMO BRATISLAVY!):
- 26.-29. JANUÁR - VYSTAVUJEME NA ITF SLOVAKIA TOUR - INCHEBA
- 30. JANUÁR - REGIONÁLNE STRETNUTIE KOŠICE
- 31. JANUÁR - REGIONÁLNE STRETNUTIE POPRAD
- CYKLUS - TEOLOGICKÉ MINIMUM
- CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV - PILOTNÉ STRETNUTIE
- TERÉNNE CVIČENIE TURIEC
- TERÉNNE CVIČENIE LIPTOV
- TERÉNNE CVIČENIE MORAVSKÉ POLE
a veľa veľa ďalšieho...
(mb)