05.03.2020

Prehľad doškoľovacích akcií na mesiac FEBRUÁR 2017

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pripravuje pre svojich členov sériu odborných prednášok a exkurzii. Tu je avízo na februárové podujatia

02. február - NOVÁ BUDOVA SND V BRATISLAVE
Odborná exkurzia


21. február - SPRIEVODCA VO SVETE DANÍ A PRÁVNYCH PREDPISOV
Odborná prednáška


februárr - POZDĹŽ BÝVALEJ ŽELEZNEJ OPONY I. - PETRŽALKA A KITTSEE
- terénne cvičenie/exkurzia
koordinátor akcie: Marián Bilačič


* Miesto konania prednášok tak ako už tradične: Ústav manažmentu STU, Bratislava - Vazovova 5

Viac informácii o podujatiach zasielame v rámci internej informačne zbernice

Prednášky a exkurzie sú exkluzívne len pre členov SSSCR!


ĎALEJ PRE VÁS PRIPRAVUJEME (AJ MIMO BRATISLAVY!):
- 25. FEBRÁR - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV
- CYKLUS - TEOLOGICKÉ MINIMUM
- CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV - PILOTNÉ STRETNUTIE
- TERÉNNE CVIČENIE TURIEC
- TERÉNNE CVIČENIE LIPTOV
- TERÉNNE CVIČENIE MORAVSKÉ POLE
a veľa veľa ďalšieho...
(mb)