05.03.2020

PREDSEDOM SSSCR SA OPAŤ STAL MARIÁN BILAČIČ

Účastníci 8. Konferencie Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, konanej 23.novembra v Bratislave, zvolili členov Predsedníctva a Kontrolnej a revíznej komisie pre obdobie rokov 2017-2019.

Za členov Predsedníctva SSSCR a Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR boli zvolení:

PREDSEDNÍCTVO SSSCR
Mgr. Marián BILAČIČ - predseda

Ing. arch. Juraj BERDIS, PhD - podpredseda pre metodicko-odbornú činnosť
Peter MALASCHITZ - podpredseda pre organizačno-právne otázky

Peter ŠTÚHL - zapisovateľ / webmaster
Ing. Viera MASARYKOVÁ - pokladníčka
Mgr. Michal MACHÁČ - člen-koordinátor pre regionálne záležitosti

KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA SSSCR
Ing. Vladimír KRÁLOVIČ - predseda
Ing. Milan BLECHA - člen
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ - členka