05.03.2020

PRACOVNÉ STRETNUTIE S ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM MINISTERSTVA DOPRAVY A VÝSTAVBY

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa dlhodobo aktívne podieľa na odbornom dialógu s všetkými inštitúciami cestovného ruchu.

Pracovné stretnutie sa konalo z iniciatívy SSSCR a bolo venované očakávaným vplyvom zmien v našej legislatíve. O aktuálnom dianí, trendoch a perspektívach sprievodcovskej činnosti sme vecne diskutovali s štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby JUDr. Petrom Ďurčekom. Za SSSCR zúčastnili predseda Marián Bilačič a podpredseda Juraj Berdis.